Rıza Tevfik Bölükbaşı – Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Rıza Tevfik Bölükbaşı – Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

  • Hareketli bir siyaset hayatı vardır. Sevr Andlaşması’nı imzalayan delegeler arasında yer almıştır.
  • Servet-i Fünuncuların çağdaşıdır; ancak onlara katılmamıştır.
  • Başlangıçta Abdülhak Hamit ve Tevfik Fikret etkisinde aruz vezniyle şiirler yazmıştır.
  • Daha sonra Aşık ve Tekke şiiri geleneğinden yararlanarak duygulu, içten koşma ve nefesler yazmıştır.
  • Mehmet Emin Yurdakul‘daki lirizm ve ahenk eksikliğini kapatmış, bir bakıma onun şiirlerindeki kuru didaktizmin ötesine geçmiştir.
  • Felsefe. edebiyat, edebiyat tarihi konularında da eserleri vardır.

ESERLERİ:

Serab-ı Ömrüm (şiir);

Abdülhak Hamıt ve Mülahazat-ı Felsefiyesi (eleştiri);

Ömer Hayyam ve Rubaileri (çeviri)