Mehmet Fuat Köprülü – Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Mehmet Fuat Köprülü – Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

  • Önceleri Fecr-i Ati topluluğunda bulunmuş olan Fuat Köprülü, tarih ve edebiyat alanında Batılı görüşe sahip ilk edebiyat tarihçimizdir.
  • Edebiyat tarihimizi Osmanlı devleti sınırlarını aşamamış, birer antoloji olmaktan öteye geçememiş, şuara tezkireleri anlayışından kurtararak destanlar çağından günümüze uzayıp gelen bir zincir olarak ele almıştır.
  • Edebiyatımızdaki çeşitli devir ve kişileri modern tarih usulleriyle belgelere dayanarak aydınlığa çıkarmıştır.

ESERLERİ:

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar,

Bugünkü Edebiyat Meseleleri,

Türk Edebiyat Tarihi,

Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar,

Divan Edebiyatı Antolojisi.