Mehmet Fuat Köprülü – Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Mehmet Fuat Köprülü – Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

  • Önceleri Fecr-i Ati topluluğunda bulunmuş olan Fuat Köprülü, tarih ve edebiyat alanında Batılı görüşe sahip ilk edebiyat tarihçimizdir.
  • Edebiyat tarihimizi Osmanlı devleti sınırlarını aşamamış, birer antoloji olmaktan öteye geçememiş, şuara tezkireleri anlayışından kurtararak destanlar çağından günümüze uzayıp gelen bir zincir olarak ele almıştır.
  • Edebiyatımızdaki çeşitli devir ve kişileri modern tarih usulleriyle belgelere dayanarak aydınlığa çıkarmıştır.

ESERLERİ:

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar,

Bugünkü Edebiyat Meseleleri,

Türk Edebiyat Tarihi,

Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar,

Divan Edebiyatı Antolojisi.

Bunları da gezebilirsin.

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Kahramanmaraş’ ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü …