Destan Türleri (Doğal Destan, Yapay Destan) Hakkında Bilgi

Destan Türleri

Destanlar kendi içinde ikiye ayrılır:

a. Doğal destanlar: Anonim, yani söyleyeni veya yazarı belli olmayan, destan döneminde yaşanmış olayları anlatan destanlardır. Oğuz Kağan Destanı Türklerin doğal destanlarındandır.

Diğer uluslara ait doğal destanlar:

  • Mahabarata, Ramayana – Hint
  • Kalevala – Fin
  • Gılgamış – Sümer
  • Şehname – İran
  • İgor – Rus
  • Cid – İspanyol
  • Chanson de Roland – Fransız
  • Şinto – Japon
  • İlyada, Odysseia – Yunan
  • Nibelungen – Alman

 

Bir milletin doğal destanının olabilmesi için,

  • Olayların, tarihin en eski devirlerinde, aklın ve mantığın toplum düzenine hâkim olmadığı dönem­lerde yaşanması gerekmektedir.
  • milletin tarihinde kolay kolay silinmeyen, savaş­lar, göçler, yeni vatan edinmeler gibi toplumun bel­leğini devamlı meşgul edecek olayların olması ge­rekmektedir.

 

b. Yapay destanlar: Daha çok, yakın zamanda ya­şanmış bir olayın belli bir yazar tarafından kaleme alın­dığı destan türüdür. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın yazdığı "Üç Şehitler Tepesi" ve "Yedi Memetler" Kayıkçı Kul Mustafa'nın söylediği "Genç Osman Destanı" Türkle­rin yapay destanlarıdır.

Diğer uluslara ait yapay destanlar:

  • Aeneis- Virgilius
  • Kurtarılmış Kudüs – Tasso
  • Kaybolmuş Cennet – Milton