10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 103)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 103. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Okuduğunuz koşmanın dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz. Buradan hareketle koşmanın ait olduğu edebi dönem hakkında çıkarımlarda bulununuz.

Yalın bir dil kullanılmış ve günlük konuşma dili şiire yansımıştır.

Etkinlik

Aşağıdaki koşmaların türlerini tespit edip altlarına yazınız.

Eğerleyin kır atımın ikisin

Fethedeyim düşmanların hepisin

Sabah namazında Bağdat kapısın

Allah Allah deyip açtı Genç Osman

Kul Mustafa

KOÇAKLAMA

 Nesini söyleyim canım efendim

Gayri düzen tutmaz telimiz bizim

Arzuhal eylesem deftere sığmaz

Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim

Serdari

TAŞLAMA

 Yarap bu ne ölüm bu nası zulum

Ah edip de ağır başlar ağlıyor

Çiçeği burnunda solan bu gülüm

Toprağa karışan saçlar ağlıyor

Efkari

AĞIT

Gel dilberim kan eylenle

Seni kandan sakınırım

Doğan aydan esen yelden

Seni günden sakınırım

Âşık Ömer

GÜZELLEME

Dil Bilgisi

Aşağıda verilen şiirdeki isim tamlamalarını bulunuz. Bunların türünü tespit ediniz.

Kaç olta kırdım balık avında

Kaç ip kestim idam sofrasında

Kaç yılı aradan kaydırdım

Takvim hesabında

Kaç kulaç su geçtim

Kurban töreninde

Sezai Karakoç

Hızırla Kırk Saat

balık avında >belirtili isim tamlaması

idam sofrasında  > belirtisiz isim tamlaması

Takvim hesabında  > belirtisiz isim tamlaması

Kurban töreninde > belirtisiz isim tamlaması