10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 104)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 104. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Divan şiirinden alınan aşağıdaki beyitleri okuyunuz. Bu beyitlerle anlatılmak isteneni söyleyiniz.

Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabîb

Kılma dermân kim helâkim zehri dermândadır.

Fuzûli

Aşk acısından duyulan mutluluk dile getirilmiştir.

 Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr

Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim.

Ahmed Paşa

Aşk konusu işlenmiştir.