10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 105)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 105. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

  1. Gazele hâkim olan duygu nedir? Açıklayınız.

Aşk duygusu dile getirilmiştir.

  1. Okuduğunuz gazelde teşbih ve mübalağa sanatlarına örnek gösteriniz.

Müjgan müjgan üstüne derken sevgilinin kirpikleri oka benzetilmiştir.Yani sevgilin her bakışını bir ok atışa benzetmiştir.

Her bakışına sürekli yaptığı için mübalaga yapmıştır. Yani baakışları sürekli yaralar.

  1. Okuduğunuz gazelin sizce en güzel beyti hangisidir? Açıklayınız.

Süzme çeşmin, gelmesün müjgân müjgân üstüne

Urma zahm-i sîneme, peykân peykân üstüne

Sevgilinin gözleriyle ki özellikle süzerek bakışı aşığı yaralayan bir ok gibidir. Bunu da sürekli yaparsa ok üstüne ok atmış gibi olur.

  1. Okuduğunuz beyitte kullanılan redifin anlatıma katkısını değerlendiriniz.

Divan edebiyatında redif önemlidir. Zaten şiirler şairlerin divanına rediflerin alfabetik sırasına göre dizilir. Şiirde de sürekli tekrarlanan bölüm olduğu için anlatımı etkili kılmaktadır.