10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 106)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 106. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Rasih, sevgilisini nasıl tasvir etmiştir? Bu sevgilinin ne tür özellikleri vardır?

Sürekli bakış atan ve aşığı yaralayan  ve ona acı çektirmekten zevk alan bir sevgili profili çizilmiştir.

  1. Okuduğunuz gazelin aşağıdaki yapı özelliklerini tabloya yazınız.

Nazım Birimi

Beyit

Matla Beyti

İlk beyit

Makta Beyti

Son beyit

Mahlas Beyti

Son beyit

Etkinlik

  1. Metin ve türle ilgili açıklamalarda verilen bilgilerden hareketle incelediğiniz gazellerde kullanılan mazmunları bulunuz. Bu mazmunların şiirde nasıl kullanıldığını belirleyiniz.

Sevgilin kirpiklerini ve bakışlarının oka benzetilmesi

Her açtığı yara elmas tozu dökmesi

Sevgilinin sürekli ayrılık istemesi ve kavuşamaması

  1. Okuduğunuz şiirde beyitlerin yeri değiştirildiğinde gazellerin anlamında bir değişme meydana geliyor mu? Açıklayınız.

Gelmez. Çünkü gazelde önemli parça güzelliğidir. Yani her beyitin kendi içerisinde anlatım güzelliği önemlidir.

  1. Attila İlhan, “Hangi Edebiyat” isimli eserinde şöyle demektedir: “Râsih’in ünlü gazeli, Türk

şiirinin geleneksel ahengini en tumturaklı şekliyle hissettiren görkemli gazellerindendir; ilk defa 1943’te mi, 44’te mi ne, okuyup çarpılmıştım, yarabbi ne yaman bir sesti o.” dedikten sonra gazelin beş beytini de eserine alır ve “Yattığın yer nur olsun Râsih efendi!” diyerek sözlerini tamamlar. Okuduğunuz gazel sizi nasıl etkiledi? Anlatınız.

Cevabı size kalmış..

Dil Bilgisi

  1. Aşağıda verilen parçadaki ayraçla bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

İlk şafakta ( , ) ilk aydınlıkta Aygır yılkılıkları ovaya çekti ( . ) Topluluk karın kısmen az olduğu yamaçtan aşağı kayıyordu ( . ) Aygır önde idi  ( . ) Birden duruverdi ( . ) Yanına yaklaşan atlar da duruverdiler ( . ) Biraz ötelerindeki leşi gördüler ( . ) Çilkır( ‘ )ın leşiydi bu ( . )Rahatça ( , ) korkusuzca uyuyor gibiydi (. ) Ayaz( 😉 bacaklarını( , )boynunu germişti (.  ) Karda benek benek kan izleri görünüyordu (. )

Abbas Sayar, Yılkı Atı

  1. Aşağıda verilen parçadaki yazım yanlışlarını bulunuz.

Bütün cihanın bilmesi lazımdır ki Türk Halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hukümeti, uşak muamelesine tahamül edemez. Her medenî millet ve hükümet gibi varlığının, hürriyet ve istiklâlinin tanınması talebinde kesin olarak ısrar etmektedir. Ve bütün davasıda bundan ibarettir… Yüksek heyetinizin başkanı olarak beyan ederim ki biz savaş değil, barış istiyoruz. Eğer Yunan ordusunun bizi, bu meşru, bu haklı davamızdan vaz geçirebileceği düşünülüyorsa, bu mümkün değildir.

Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman

Türk Halkı > Türk halkı

hukümeti > hükümeti

davasıda > davası da

 vaz geçirebileceği > vazgeçirebileceği