10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 107)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 107. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Divan şiirinden alınan aşağıdaki beyitleri okuyunuz. Ne anlatılmak istendiğini söyleyiniz.

Âvâzeyi bu âleme Davûd gibi sal

Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş

Bâki

Ey Baki!Bu dünyada sesini/namını öyle bir sal ki dünya denilen yerde sesi Davut peygamberin sesi gibi kalıcı olsun.

Baki gider endişe-i dünyayı gönülden

Değmez bu kadar rağbete bu menzil-i fani

Bâki

Baki bu dünyadan çekip gider ama dünya denilen bu yer bu kadar endişeye değmez.Yani dünya hayatı geçici bir oyalanma yeridir.