10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 116)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 116. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Yağmur yağıp saçıldı
Türlü çeçek suculdı
Yinçü kapı açıldı
Çından yıpar yugruşur
Günümüz Türkçesiyle:
Yağmur yağdı ve suları her tarafa saçıldı
Türlü türlü çiçekler açtı
Sanki bir inci muhafazası açıldı
Sandal ve misk kokuları birbirine karıştı
a. Bu şiirin türünü belirleyiniz.
KOŞUK
b. Bu şiirin kafiyesini ve kafiye düzenini tespit ediniz.
-ıldı: redif ç/c : yarım kafiye
Aaab : düz uyak
2. Ben yürürem yana yana
Işk boyadı beni kana
Ne âkilem ne divane
Gel gör beni ışk n’eyledi

Geh eserem yeller gibi
Geh tozarım yollar gibi
Geh akaram seller gibi
Gel gör beni aşk n’eyledi
(ışk: aşk)
Yunus Emre
Bu şiiri aşağıdaki özelliklere göre değerlendirip yazınız.
a. Nazım Birimi: DÖRTLÜK
b. Nazım Türü: İLAHİ
c. Kafiyesi: ZENGİN KAFİYE
ç. Kafiye Şeması: DÜZ UYAK (aaab/cccb)
d. Redif: Gel gör beni aşk n’eyledi
e. Tema: İlahi aşk
3. Aşağıdaki boşlukları doğru şekilde doldurunuz.
a. DİVAN-I LÜGAT’İT TÜRK  Türkçenin ilk sözlüğü, dil bilgisi kitabıdır.
b. KUTADGU BİLİG  Türk edebiyatında yazılmış ilk mesnevidir.
c. DİVAN-I HİKMET  tasavvufi bir eser olup Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
ç. KUTADGU BİLİG alegorik bir eserdir, dört sembolik kahramanın karşılıklı konuşmalarından oluşur.
d. Geçiş dönemi eserleri HAKANİYE lehçesiyle yazılmıştır.
e. İslami Dönem’in ilk dil ve edebiyat ürünleri YALIN VE SADE BİR  Türkçeyle yazılmıştır.
4. Aşağıdaki yargılardan bazıları doğru, bazıları yanlıştır. Doğru olan yargıların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

a.Hoca Ahmet Yesevi’nin yazdığı şiirlere “hikmet” adı verilmiştir.

D

b. İslami Dönem’in ilk eseri Kutadgu Bilig’dir.

D

c. Divan-ı Hikmet, dinî-tasavvufi halk şiirinin başlangıcı sayılır.

D

ç. Dîvânu Lugati’t-Türk aruz vezniyle yazılmıştır.

Y

d. Atabetü’l Hakayık siyasetname özelliği gösterir.

Y