10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 128)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 128. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

 1. Okuduğunuz destandaki olayı özetleyiniz.

Bir canavarı öldürerek Nibelungen’in hazinesini ele geçiren genç kahraman Siegfield, Worms’ta hüküm süren Burgundlar’ın kralı Gunther’in kızkardeşi Krimhilde’ye sevdalanır. Kral da, Brunehilde adlı bekâr bir kraliçeyle arasını bulması şartıyla, kızkardeşini Siegfield’e vermeye razı olur. Siegfield sihirli bir başlık sayesinde bu işi başarır, kralın kızkardeşiyle evlenir. Yalnız, Brunehilde kıralla evlenmeye razı olmaz. Bunun üzerine, kral, Siegfield’den bir kere daha yardım ister. Siegfield, bunu da başarır, krala Brunehilde’nin ipek kuşağı ile altın yüzüğünü getirerek onları birleştirir. Aradan birkaç yıl geçer. Bu sıralarda, iki kraliçe arasında bir savaşma başlar: Krimhilde, Brunehilde’yi daha önceden Siegfield’in karısı olmakla suçlar, delil olarak da yüzükle ipek kuşağı ileri sürer. Siegfield öldürdüğü ejderhanın kanını vücuduna buladığı için, kılıç işlemez bir hale gelmişse de bir yanını açık bıraktığını bilen kraliçe, adamlarına Slegfield’i burasından öldürtür. Krimhilde, öcünü almak için, Hunlar’ın Kralı Etzel (Attilâ) ile evlenmeyi kabul eder. Hun ordularını ülkesine çekip, yapmak istediklerini onlara yaptırtır.

 1. Kriemhild’in gördüğü rüyayı annesi nasıl yorumlamıştır?

“Gördüğün şahin, soylu bir er’dir; Tanrı esirgesin, yoksa tez zamanda işini bitirecekler onun.”şeklinde yorumlamıştır.

 1. Okuduğunuz Nibelungen destanının temasını bulunuz.

İntikam duygusunu ele almıştır.

 1. Okuduğunuz Nibelungen destanında yüceltilen ve yerilen duygu nedir? Açıklayınız.

Yiğitlik ve kahramanlık bir erdem olarak ele alınırken intikam duygusu eleştirilmiştir.

 1. Kriemhild intikam almak için nasıl bir oyun hazırlamıştır?

İntikam alacağı kişiyi tuzağa düşürmek ister. Onun saraya davet edilmesini ister. Attilla’dan onu davet etmesini ister ve hemen ulaklarını Burdung Beylerine yollarlar.

 1. Hildebrand, Kriemhild’e :

“Yaramayacak sana

Bu becerdiğin” dedi,

“Gerçi kastetmiş idi benim dahi canıma,

Yine de alacağım, bu yiğidin öcünü.”

Hildebrand, eşinin intikamını alan Kriemhild’i neden öldürmüştür? Açıklayınız.

Kriemhild intikam almak ister ve intikam ateşiyle yanmaktadır ve duygu gün geçtikçe daha da artmaktadır. Fakat onun intikam alması için çok fazla insanın ölmesi gerekmektedir. Bunun yerine onu öldürürler.

 1. Okuduğunuz metindeki mübalağalı anlatımları tespit ediniz.

Burgund’lar yurdunda soylu bir hanım kız büyüdü

Öylesine güzeldi ki

daha güzeli yoktu hiçbir ülkede.

 

Anasına anlatıp yorumlattığı düşteki

şahinin ta kendisiydi bu Bey.

Sonradan, onu öldürdüler diye

Nasıl da korkunç bir öç aldı

en yakın hısımlarından!

 1. Destan metne hâkim olan anlatım biçimini belirleyiniz.

Epik (destansı ) anlatım biçimi kullanılmıştır.

 1. Okuduğunuz metinde geçen “Zaten hep hüzne döner insanlarda mutluluk.” sözünü doğru buluyor musunuz? Açıklayınız.

Doğru bulmuyorum. Elbette ki hayatın iniş çıkışları vardır, mutluluklar sonsuza kadar sürmez ama hep mutluluktan sonra hüzün olacak diye bir kural yoktur.

 1. Attila Han büyük bir devlet adamı olmasına rağmen destanda hep arka planda kalmıştır. Attila’nın kurgusal olarak pasif tutulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Destanlar ulusal özellik taşımaktadır. Bu destan Almanların kendi destanlarıdır ve kendi kahramanlarını ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla burada bir Türk kahramanının geri planda kalması gayet doğaldır.

 1. Hagen ve Gunther’ın Siegfried’i tuzağa düşürerek öldürmelerine rağmen destanda “Yiğit savaşçıların önce gidenleri” olarak nitelendirilmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tuzağa düşürülerek öldürülen insanların yiğit savaşçılar olmadıkları anlamına gelmez. Hatta onların tamamen yiği ve mert oldukları anlamına gelir. Çünkü düşmanları onları tuzağa düşürmeden öldürememekte ve hile ile onları öldürebilmektedirler.

 1. Hiç görülmüş değildi daha önce;

İsa dininden olanlarla kafirlerin iç içe yaşam sürdüğü;

Başardı Etzel han bunu gerçekleştirmeyi,

herkese karşı eli çok açıktı

Bu dizelerden yola çıkarak Attila hakkında çıkarımda bulununuz.

Burada Attilla’nın kendisine düşman olan topluluklarla beraber yaşabilecek bir yapıya sahip olduğunu görebiliyoruz.