10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 123)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 123. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Kahramanlık hikâyelerinin abartılı olmasının nedeni sizce nedir? Açıklayınız.

Kahramanlık hikayelerinde abartılı anlatımın olması metinlerin oluştuğu dönemden sonra kuşaktan kuşağa aktarılırken metinde abartmalara kayabilir. Aynı zamanda hamasi duygular da buna neden olabilir.

  1. Avrupa Hun İmparatoru Attila hakkında bildiklerinizi paylaşınız.

Avrupa Hun İmparatorluğunun hükümdarı Attila, 395-453 yılları arasında yaşamıştır. Babası, Muncuk Han’dır. (Boncuk Han) Attila, babasının ölümünün ardından bozkırda tek başına yaşam mücadelesi verirken, amcası Rua tarafından bulunmuş ve koruma altına alınmıştır. Attila, Vizigotlar karşısında Roma İmparatorluğu ile müttefik olmuştur. Bu ittifakla birlikte, Flavius Aetiusun davetlisi olarak, bir süreliğine Roma’da kalmıştır. Amcası Rua’nın vefatı sonrası Attila ve kardeşi Bleda, Hun İmparatorluğu’nu birlikte yönetmeye başlamışlardır. Bleda’nın 445 yılında ölümüyle Attila tek başına Hun hükümdarı olmuştur. 

Daha sonra aşık olduğu Nakara isimli esir biz kızla evlenenen Attila’nın bir oğlu olmuştur. Nakara doğum sırasında hayatını kaybetmiştir.

Öte yandan Attila hükümdarlığı boyunca sürekli Batı ve Roma İmparatorluklarına karşı seferler düzenlemiştir. Bu sebeple Orta Çağ batı kaynaklarında acımasızlığı ile ün salmıştır. Avrupa’da “Tanrının Kırbacı” olarak anılmaktadır.

Buna karşın Cermen (Alman) efsanelerinde Attila, çok büyük ve iyiliksever bir hükümdardır. Bunun sebebi Attila’nın sarayında çok sayıda Germen hükümdarının yaşamış olmasıdır.

Attila’dan bahseden önemli destanlardan biri de Nibelungen Destanıdır. Hun-Germen savaşlarını anlatan bu destanda, Attila, Etzel ismiyle geçmektedir. Etzel, kudretli bir otoriteye sahip, barış yanlısı bir hükümdardır. Savaşçılığı ise, sadece asilere karşı kılıç kuşanması anlatılarak göz önüne serilmiştir. Aynı destanda, Attilanın asil ruhlu bir hükümdar olduğu da belirtilir. Hatta, Avrupa Hun İmparatorluğu’na başkentlik yapan Etzelburg isminin de, bu efsanedeki hükümdar isminden, geldiği bilinmektedir. Attila, Aetus ile Katalon Savaşında karşılaşmış ve Roma ordusunu mağlup etmiştir. Bu sıralarda, Batı Got Kralı Theodeirch de öldürülmüştür. Attila ordusunu dinlendirerek kaçan Aetus’u takip etmedi.

Batı Roma İmparatorluğu’na sefer düzenlerken Papa Büyük Leo’nun araya girmesiyle Attila seferi durdurdu ve Romalıları haraca bağladı. Bu olay nedeniyle, papanın diz çöktüğü tek insan evladının, Attila olduğu anlatılmaktadır.

Rivayete göre Attila, M.S 453 yılında gerdek gecesindeyken, son eşi İldiko tarafından zehirlenerek öldürülmüştür.

  1. Cafer bin Muhammed’in “İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa affedip de pişman olmak daha iyidir.” sözüne katılıyor musunuz? Anlatınız.

İntikam duygusu iyi değildir, intikam almak yerine affetmek gerekir.