10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 120)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 120. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Aşağıda verilen mânilerin türlerini altlarına yazınız.

Sabahtır ezâna bak

Kabrimi kazana bak

Azrâ’il’in suçu ne

Defteri yazana bak

DÜZ MANİ

  1. Bende lazım

Su coşar bende lazım

Kaş kara gözler siyah

Gün olur bende lazım

KESİK MANİ

  1. İlkbahara yaz derler

Şirin söze naz derler

Kime derdim söylesem

Bu dert sana az derler

Kendin ettin kendine

Yana yana gez derler

YEDEKLİ  MANİ

 21.Aşağıda verilen metinlerde anlatılan kavramı metnin altına yazınız.

Ölen kişinin ardından yapılan yas töreninde söylenen şiirlerdir. Bu şiirlerde ölen kişinin kahramanlıkları, iyiliği, yaptığı işler ve ölümünden duyulan acıların dile getirilir.

SAGU

Dinî av törenlerinde avın bereketli olması için söylenen şiirlerdir. Kopuz eşliğinde söylenen bu şiirler, İslamiyet sonrasında av törenlerinde olmasa da kişilerin kahramanlıklarını ve doğa güzelliklerini ifade etmek için kullanılmıştır.

KOŞUK

22. Aşağıdaki kutucuklarda verilen özelliklerin hangi nazım biçimiyle ilgili olduğunu belirleyerek altlarına yazınız.

a. Divan edebiyatı nazım şeklidir. Bestelenmek için yazılmıştır. En önemli temsilcisi Nedim’dir.

ŞARKI

c. Koşuk ve koşma nazım biçimlerine konu yönünden benzeyen divan edebiyatı nazım biçimidir.

GAZEL

d. Daha çok din ve devlet büyüklerini övmek için yazılır, 33-99 beyitten oluşur.

KASİDE

b. Binlerce beyitten oluşabilir. Her beyit kendi arasında kafiyelenir.

MESNEVİ

ç. Genellikle dört mısradan oluşan, asıl anlatılmak istenenin son iki mısrada anlatıldığı anonim türdür.

MANİ

e. Dinî konularda söylenir. Bu türle Yunus Emre özdeşleşmiştir.

İLAHİ

 

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.