10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 119)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 119. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Gazel, divan edebiyatına; koşma, halk edebiyatına özgü nazım biçimidir.

B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür.

C) Gazel, aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı hâlde, koşma, genellikle hece ölçüsünün 11’ li kalıbıyla yazılır.

D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.

E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmaların ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

I. Ey fitnesi çok kavli yalan yandım elinden

Bir naz ile bin gönlüm alan yandım elinden

Ahmed çeke cevrini göre lütfunu ağyar

Ey şefkati az şuh-i cihan yandım elinden

III. Her hâr ile sen sohbet edersin dün ü gün ben

Derdin ederim munis-i can yandım elinden

Şol sunduğun ateş midir ey saki bana kim

Kim aldın ele câm heman yandım elinden

Sen şem’ gibi gayr ile mecliste gülersin

Ben akıdurum yaş ile kan yandım elinden

17. Yukarıda beyitleri karışık verilen gazelin son beyti aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) I     B) II      C) III     D) IV     E) V

Kalbim yine üzgün seni andım da derinden,

Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!

Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden,

Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!

18. Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Şarkı

B) Kaside

C) Gazel

D) İlahi

E) Nefes

19. Son zamanlarda sık sık duyduğumuz isimlerden biridir Molla Kasım (I) Daha ziyade ortalığın toz dumana döndüğü zamanlarda onu sahnede görürüz (II) Her kafadan bir ses çıktığı zamanlarda yahut gidişata gizem vermek gerektiği durumlarda ortaya çıkar (III) Onun çalışma alanı oldukça geniştir (IV) Her konuyu bildiğini (V) her işten anladığını yine kendisi söyler.

Bu parçada numaralandırılmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I      B) II      C) III     D) IV     E) V