10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 131)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 131. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

  1. Şahmeran ve Lokman Hekim adlı efsanede verilmek istenen mesaj nedir? Açıklayınız.

Sırrınızı kimseye açmayın.

  1. Metindeki olağanüstülükleri tespit ediniz.

Yılanların başının Şahmeran olması ( Yarı insan yarısı yılan olması)

Yılanın konuşması

Adamın vücudunun pul pul dökülmesi

Şahmeran’ın öldükten sonra kuyruğunun kaynatılması, vezrin ölmesi kızın iyileşmesi.

  1. Şahmeran ve Lokman Hekim adlı hikâyede hangi anlatım biçimi ön plandadır? Açıklayınız.

Öyküleyici anlatım – Betimleyici anlatım ön plandadır.Bu iki anlatım biçimi de olay çevresinde gelişen edebi metinlerde en çok kullanılan anlatım biçimidir.Aynı zamanda düşsel (fantastik) anlatım da kullanılmıştır.

  1. Efsanedeki kahramanla Şahmeran arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Şahmeran öldükten sonra kuyruğunu kaynatıp içerek Lokman Hekim’e dönüşmüştür.

  1. Metinde olay örgüsünde eksik kalan noktalar nelerdir? Açıklayınız.

Şahmeran neden izin vermiştir adamın gitmesine,

Kız neden hastalanmış,

Adamın ile kızın evlenip evlenmediği,

Şahmeran tekrar gelip gelmediği… gibi noktalar eksik kalmıştır.

  1. Metinden yola çıkarak efsane türünün özelliklerini açıklayınız.

Bir olay örgüsü etrafında şekillenmiştir. İçerisinde olay örgüsü vardır. Kahramanları insanlardan ya da insan dışındaki varlıklardan oluşabilir. Hayal gücü ve olağanüstülükler ön plandadır. Mitolojik ögeler önemli yer tutar. Anonim olarak yazılıp günümüze kadar nesilden nesile aktarılarak gelmiştir.

  1. Metinde anlatılan Şahmeran’la görseldeki Şahmeran arasındaki benzer ve farklı yönleri söyleyiniz.

Anadolu’da eskiden beri Şahmeran figürü bilinir ve halı, kilim gibi eşyalara aynı resimdeki gibi dokunur.