10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 132)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 132. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Etkinlik

  1. Siz, Şahmeran’ın yerinde olsaydınız öldürülmek istenmesine nasıl bir tepki verirdiniz? Anlatınız.

Cevabı size kalmış.

  1. Şahmeran’ı ve kahramanı kurtaracak daha akılcı bir çözüm bulunabilir miydi? Tartışınız.

Şahmeran’ı kurtarabilecek bir yöntem bulunabilirdi.

  1. Şahmeran bir yılan hikâyesidir. Halk kültüründe yılan uğur, saadet, sağlık, bereketin yanı sıra kötülüğün, ıstırabın etkeni, hilekârlığın aracı olarak da görülür. Yılan, kuyruğunu ağzına almış hâliyle oluşturduğu daire ve helezonik hareketiyle hayat ve hareket sembolüdür. Birbirini yutmaya çalışan iki yılan figürü ticaretin sembolüdür. Antik Yunan’da esrarlı güçleri temsil eden tıp tanrısı olan Asklepios’un asasındaki yılan sağlığın, gençliğin sembolü sayılmıştır ve bu anlamlarından dolayı günümüzde sağlık kurumlarının simgesi olarak varlığını sürdürmektedir. Asya Türklerinde, birbirine sarılmış çifte yılan, saadetin sembolüdür.

Seyyit Battal Uğurlu, Çağdaş Türk Edebiyatında Şahmeran İmgesi

Okuduğunuz efsanede yılan motifi nasıl kullanılmıştır? Açıklayınız.

Yılan motifi sağlığın sembolü olarak kullanılır. Şu anda tıp ve eczacılık alanında yılan sağlığın sembolü olarak karşımıza çıkar. Eczacılar tek yılan, tıp ise birbirine dönük iki yılan kullanılır.

Dil Bilgisi

Sıfat Tamlaması: Bir sıfatın, kendisinden sonra gelen bir isimle oluşturduğu kelime grubuna denir. Bu tamlamalarda sıfat, ismi niteler veya çeşitli yönlerden belirtir.

  1. Aşağıda verilen metinlerdeki sıfat tamlamalarını bulunuz.

Vaktiyle binlerce yılanın yaşadığı bir mağaraya yanlışlıkla giren bir adam, yılanlar tarafından yakalanıp padişahları Şahmeran’a götürülür.

binlerce yılan: belgisiz sıfat

bir mağara: belgisiz sıfat

yanlışlıkla giren adam: niteleme sıfatı

bir adam: belgisiz sıfat

Adam günlerinin büyük bölümünü Şahmeran’la sohbet ederek geçirir.

büyük bölümü: niteleme sıfatı

Şahmeran’a bütün gerçekleri anlattıktan sonra ne yapması gerektiğini sorar.

bütün gerçekler: belgisiz sıfat

Adam biraz da buruk bir şekilde bunları dinler.

Buruk şekilde: niteleme sıfatı

Bir şekilde: belgisiz sıfat

  1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sıfatlar getirerek anlamlı cümleler oluşturunuz.

Halk arasında “Şahmeran” ve “Şahmaran” olarak bilinen insan başlı,  YILAN gövdeli bu mitolojik yaratığın adı, Farsçadan “yılanların şahı” anlamına gelen “Şah-ı mârân”dan gelir.

Şahmeran, kilim ve halı dokumalarında, değişik el işlemelerinde YER ALAN BİR efsanedir.

MAVİ gökyüzü huzur veriyordu, güneş gülüyor, bulutlar neşe saçıyordu adeta.

ELİMDEKİ  kitap insanı başka alemlere götürüyor.

İnsan için en güzel terbiye, insanın ANNESİNDEN ALDIĞI  terbiyedir.