10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 150)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 150. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

5.

I. Hayali ögelerden bütünüyle uzaktır.

II. Edebiyatımızın ve kültürümüzün ilk kaynaklarıdır.

III. Ulusal dilde ve ulusal nazım ölçüsüyle söylenmiştir.

IV. Milleti etkileyen sosyal olaylar anlatılır.

V. Olayların ne zaman ve nerede geçtiği tam olarak bilinmektedir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde destanla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I ve V

B) IV ve V

C) II ve V

D) III ve IV

E) II ve IV

6. Aşağıdaki yargılardan bazıları doğru, bazıları yanlıştır. Doğru olan yargıların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

a. İslami Dönem’in ilk Türk Destanı Battalname’dir.

D

b. Battalname sadece manzum olarak yazılmıştır.

Y

c. Alper Tunga’dan bahseden İran destanı Ramayana’dır.

Y

ç. Mehmet Akif’in Çanakkale Savaşları için kaleme aldığı “Çanakkale Şehitlerine”adlı şiir, yapma bir destandır.

D

d. Destanlar bir milletin millî kimliği ile alakalıdır.

D

  1. Aşağıdaki tabloya Türk destanlarının adını doğru şekilde yazınız. 

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DESTANLARI

a. Saka Destanları

ALPER TUNGA DESTANI, ŞU DESTANI

b. Hun – Oğuz Destanları

OĞUZ KAĞAN DESTANI , ATİLLA DESTANI

c. Göktürk Destanları

BOZKURT DESTANI, ERGENEKON DESTANI

ç. Uygur Destanları

TÜREYİŞ DESTANI , GÖÇ DESTANI

İSLAMİYET SONRASI TÜRK DESTANLARI

d. Karahanlı Dönemi

SATUK BUĞRA HAN DESTANI

e. Kazak-Kırgız

MANAS DESTANI

f. Türk-Moğol

CENGİZ DESTANI

g. Tatar-Kırım

EDİGE DESTANI,  TİMUR DESTANI