10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 149)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 149. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Taş kesilme motifi, Türk efsaneleri arasında son derece yaygın bir motiftir. Bu motifi taşıyan bir efsane şöyledir: “Erzurum’un, Karayazı İlçesinin Kızmusa köyünde vaktiyle bir adam yaşarmış. Bu adam veliymiş fakat kızı kendisinin sözünü dinlemezmiş. Aynı köyden Musa adında bir genç varmış. Musa bu kızı seviyormuş. Kızla gizli gizli buluşurlarmış. Gençler bir gün aralarında anlaşırlar ve kaçarlar. Kızın babası kaçtıklarını anlayınca peşlerinden gitmemiş. Köylüler gelip, “Müsaade et, biz gidelim Musa’yı yakalayıp kızını getirelim demişler. Kızın babası müsaade etmemiş. “Siz gelin oturun onlar kaçamaz.” demiş. Sabah olunca köylüler, köyün dışında iki kişi görürler, yanlarına yaklaşınca delikanlıyla kızı taşlaşmış olarak görmüşler. O günden sonra bu köyün adı “Kız-Musa” olarak kalmış. Hâlâ köyün girişinde bu taşlaşmış iki insan şeklini görmek mümkündür.

Özkul Çobanoğlu

Halk Edebiyatına Giriş-I

Bu efsaneyle verilmek istenen düşünce nedir?

ANNE BABANIN ONAYI ALINMADAN HİÇBİR İŞ YAPILMAMALI.

 

  1. Aşağıda verilen destan adlarını boş yerlere doğru şekilde yerleştiriniz.

Kalevala Nibelungen İlyada Şehname Gılgamış

a.NİBELUNGEN Germen-Hun ilişkilerini konu edinen bir destandır.

b. İLYADA Homeros tarafından yazıya geçirilmiş bir destandır.

c. GILGAMIŞ Sümerlere ait olan bu destan, tarihte bilinen ilk destandır.

ç. KALEVALA  Fin halkının mücadelelerini anlatan bir destandır.

d. ŞEHNAME Fars kültürüne ait olan bu destanda ünlü Türk Hükümdarı Alp Er Tunga’dan bahsedilir.

Yapma destanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kimin tarafından söylendiği bellidir.

B) Yakın tarihimizin önemli olayları konu edilir.

C) Halktan derleme yapılarak yazılır.

D) Toplumun zihniyetini yansıtır.

E) Manzum olarak ifade edilir.

Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarının özelliklerinden biri değildir?

A) Kahramanları seçkin kişilerdir.

B) Türk edebiyatının ilk örnek metinleridir.

C) Halkı derinden etkileyen olayları konu edinir.

D) Millî değil, evrensel özellikler ağır basmaktadır.

E) Olaylarda ve kişilerde olağanüstü nitelikler vardır.