10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 146)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 146. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dil Bilgisi

 1. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki parçada isim ve sıfat tamlamalarını bularak ilgili kutucuğa yazınız.

Maraş’ın Kurtuluş günü

Nasıl ilktir

Kurtuluş Savaşımız

Nasıl örnektir ezilen uluslara

Maraş ilk destandır

Kurtuluş Savaşı’nda

ilk gazidir.

Onunçün bizim ilk yazdığımız destan

Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı’dır

Maraş kurtuldu

Duruldu Ökkeş’in kabaran yüreği

Açlığını, yorgunluğunu duydu

Soğuğu, uykusuzluğu duydu

Bir gün bir gece uyudu

Sonra kalktı davul zurna

Halaya durdu.

Köye döndüğünde Ökkeş

Söz sözü açtığında

Anlattı yaşadıklarını

İsim Tamlaması

Maraş’ın Kurtuluş günü

Kurtuluş Savaşı’nda

ilk gazidir.

Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı’dır

Ökkeş’in yüreği

Sıfat Tamlaması

Nasıl ilktir

Kurtuluş Savaşımız

Nasıl örnektir

ezilen uluslara

ilk destandır

kabaran yüreği

Bir gün

bir gece

 1. Aşağıda verilen cümlelerdeki yazım ve noktalama yanlışlarını bularak düzeltiniz.
 • 4 kasım 2015 tarihinde aramızdan ayrılan ve 1950’li yıllardan sonra şiir yazmaya başlayan Gülten Akın 1940 sonrası Türk Edebiyatının önemli şairlerindendir.
 • 4 Kasım 2015 tarihinde aramızdan ayrılan ve 1950’li yıllardan sonra şiir yazmaya başlayan Gülten Akın 1940 Sonrası Türk Edebiyatı’nın önemli şairlerindendir.
 • Gülten Akına göre şiir bir baş kaldırı ve dönüştürme aracıdır.
 • Gülten Akın’a göre şiir bir başkaldırı ve dönüştürme aracıdır.
 • Dünya’yı yeniden kuran düzenleyen bir türdür.
 • Dünyayı yeniden kuran düzenleyen bir türdür.
 • Şiirin ana malzemesi hayattır dünyadır ve şiir hayattan aldığı malzemelerle tekrar yeni bir hayat, yeni bir düzen kurar.
 • Şiirin ana malzemesi hayattır, dünyadır ve şiir, hayattan aldığı malzemelerle tekrar yeni bir hayat, yeni bir düzen kurar.
 • Onun şiirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan bu kavramdan hareketle ata erkil toplum yapısında kadının varlığını içine düştüğü çıkmazları engellenmişliklerini sıkıştırılmışlığını anlatır.
 • Onun şiirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan bu kavramdan hareketle ataerkil toplum yapısında kadın’ın varlığını içine düştüğü çıkmazları engellenmişliklerini sıkıştırılmışlığını anlatır.