10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 145)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 145. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 1. “Adamın su gibi akanıdır Maraşlı” mısrası ile anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

Yiğit ve mert bir kişiliğe sahip olduğunu belirtmektedir.

 1. Okuduğunuz şiirde halk işgalden nasıl etkilenmiştir? Açıklayınız.

Savaş içerisinde halk olumsuz etkilenmiştir. Savaştan da her zaman sivil halk, maddi ve manevi olarak etkilenir. Fakat birliktelik ruhuyla düşmanı yenmişlerdir.

 1. Okuduğunuz şiire göre Sütçü İmam nasıl birisidir? Neden direniş göstermiştir?

Yumuşak huylu, halim, selim kendi halinde biridir. Düşman namusu olarak bildiği kadınlara sataşınca direniş göstermiştir.

 1. Okuduğunuz şiirin destan olarak adlandırılmasının nedeni nedir? Açıklayınız.

Bir toplumun başından geçen olayı anlatması nedeniyle yapay destan olarak karşımıza çıkar.

 1. Okuduğunuz şiirde “Ya istiklâl, ya ölüm!” sözünün gerçekleşmesi neye bağlanmıştır? Açıklayınız.

Düşman işgalinden kurtulmanın yolu, ya ölünecek vatan uğruna ya da bağımsızlık kazanılacak.

 1. Okuduğunuz şiirdeki ana düşünceyi bulunuz.

Bağımsızlık için mücadele.

 1. Şiirde anlatılan olayların gerçeklikle olan ilgisini değerlendiriniz.

Olayların hepsi gerçektir. Zaten şiir de gerçekliği olan bu olaydan etkinlenerek yazılmıştır.

 1. “Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı”nı doğal destan örnekleriyle karşılaştırdığınızda bulduğunuz benzerlik ve farklılıkları yazınız.

Doğal destanlar halkın kendi ürünü olarak yazılırken bu şiirde yazarı bellidir. Doğal destanların oluşum aşamaları bazen çok uzun yıllar sürebilirken bu şiir yazarı belli olduğu için uzun yıllar sürmemiştir. Doğal ve yapay destanların hepsinde olay, örgüsü, yer, zaman ve mekan vardır. Hepsinde de –bazıları hariç- manzum yazılmıştır

Etkinlik

 1. Gülten Akın, şiirlerinde büyük ölçüde folklor ögelerinden yararlandı. Şiir üzerine yazılarını bir araya getiren “Şiiri Düzde Kuşatmak” (1983) adlı kitabında, halk kaynağına inme isteğini “Halkta var olan öz ve biçimi yükseltmek, şiiri yükseltirken halkın yaşamının ve yaşam biçimlerinin yükselmesine yardımcı olmak” sözleriyle açıklar.

Bu şiirdeki folklorik (halk bilimi, yaşayışı, edebiyatı) ögeleri tespit ediniz.

 • Sinsin oynar, halay çeker, diz kırar gibidir.
 • Yün heybeler ve beyaz çuvallar dokundu.
 • Giyinip çarşıya varırken/ Kara şalvar ak işlik
 • Konuk alır bağ evleri
 1. Kurtuluş Savaşı’nda kahramanca mücadele etmiş olan ve aşağıda verilen kişileri mücadele ettikleri bölge ile doğru şekilde eşleştiriniz.

Hasan Tahsin

İzmir

Demirci Mehmet Efe

Manisa

Şahin Bey

Gaziantep

Şerife Bacı

Kastamonu

Halide Onbaşı

İstanbul