10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 141)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 141. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dil Bilgisi

  1. Aşağıda verilen metindeki sıfat tamlamalarını bularak altını çiziniz.

Bu kez Feridun Acemî adlı biri meydana girdi. Süleyman’a gürzüyle saldırdı. Kalkan, Süleyman’ın elinde parçalandı ve atından yere düştü. Süleyman’ın kardeşleri Evhad ve Musa hamle kıldılar, Süleyman’ı kurtardılar. Sait oğlu Ali hamle kıldı; Feridun, Ali’ye kılıçla vurdu. Ali kılıcıyla savdı. Kılıcını kırdı. Lâin geçmek istediğinde Ali öyle bir vurdu ki… Müslümanlar “Aferin!” dediler. Daha sonra yedi kâfir tepelendi. Kâfirler tarafından figan koptu.

  1. Aşağıdaki metinde ayraçla boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

Servili medresesini bilir misiniz(  ? ) Şimdi orası fakir talebe yurdudur( . ) Eskiden de fakir talebeler barınağı idi(. ) Eskiden(… )

( “ )Eskiden( “ ) ne demektir Allah aşkınıza( ? ) Ve eskiyi bırakmak( , ) eskiden kurtulmak mümkün müdür( ? ) Bunun bir yolu varsa bana da öğretiverin( , ) sevaptır( . ) Dün( , ) bunca yıl sonra( , ) oraya gittiğim zaman( , ) üstümdeki elbiseleri satsalar medreseye bir ay içinde giren paranın tümünden fazla ederdi( . ) Ayrıca para çantamda yüzlerce lira vardı( . ) Yüzlerce lira para çantamda( , ) binlercesi bankadaki hesabımda( , ) bir o kadarı da malımda mülkümde( . )

Fakat bunların hepsi sizin olsun da siz bana Rahmi’yi unutturun(, ) şu mağarada geçen yıllarımı unutturun( , ) bana insanlığımı verin( . ) Bunu yapabiliyor musunuz( , ) elinizden gelir mi bu( ? )

Tarık Buğra, Hikâyeler

  1. Aşağıdaki metinde noktalama ve yazım yanlışlarını bulunuz.

Keloğlan, henüz yedi yaşında iken, ekmeğini elinin emeğiyle kazanmağa başladı. Hamallık, kahveci yamaklığı, aşçı çıraklığı, ayak satıcılığı gibi bir çok (birçok ) işlere girdi. Eline pek az para geçebiliyordu. Oniki (on iki)  yaşına kadar türlü sıkıntılar içinde yaşadı. Bu yaşa girince, kendi nefsine güvenen tam bir erkek oldu. Artık büyük işlere girmek, şan kazanmak, büyük bir adam olmak istiyordu. Keloğlan, arasıra (ara sıra) şiir söylemeğe (söylemeye) de yeltenir, yanık koşmalardüzerdi.(koşmalar düzerdi.)

Ziya Gökalp, Altın Işık