10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 140)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 140. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

  1. Battalname adlı metnin tema ve konusu nedir? Açıklayınız.

Teması kahramanlık, konusu ise Seyyit Battal Gazi’nin kahramanlıkları.

  1. Aşağıda verilen ana kahramanların özelliklerini yazınız.

Ahmer:

Sonradan müslüman olmuş, yiğit ve mert bir pehlivandır.

Battal Gazi:

Adil ve hakkaniyetle davranan biridir. Cesur, yiğit ve kahraman özelliklere sahiptir. Düşmanlarını İslam’a davet eder ve bu uğurda gözünü budak esirgemeyen biridir. Gazi tipinin tipik bir örneğidir.

  1. Metindeki olağanüstülükler nelerdir? Açıklayınız.

Tek başına çok sayıda askeri yenmesi, yeri göğü inleten nara sesleri, tek vuruşla kalkanı parçalaması gibi olağanüstü özellikler vardır.

  1. Battal Gazi’nin bu denli güçlü ve yenilmez oluşunun sebebi nedir? Açıklayınız.

Din ve iman gücüdür.

  1. Ahmer’in Battal Gazi’ye saygı duymasının nedeni nedir?

Onun dava uğruna mücadele eden bir yiğit olmasıdır.

  1. Battal Gazi destanına etki eden İslami ögeleri tespit ediniz.

Dini öğeler olan namaz, abdest, kelime-i tevhid gibi ögelerdir. Bunun yanında Battal Gazi’nin İslam için mücadele etmesidir.

  1. Okuduğunuz metindeki gazi tipinin ortaya çıkmasında o dönemde meydana gelen tarihî olayların etkisini değerlendiriniz.

İslamiyet Öncesi’nde Alp tipi vardır. Bu tip güçlü kuvvetli, milleti için mücadele eden, cihangirlik duygusuna sahip olan tiptir. İslamiyet Sonrası’nda Gazi (Alperen) tipine dönüşmüştür. Bu tip de güçlü kuvvetli biridir. Dini için mücadele eder ve insanları İslamiyet’e davet eder.

  1. Battal Gazi ve daha önce okuduğunuz cenknamedeki Hz. Ali arasında nasıl benzerlikler vardır? Anlatınız.

Her ikisi de din uğruna , İslamiyet uğruna mücadele eden bir unsurdur.