10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 152)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 152. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Aşağıda doğal ve yapma destanlarla ilgili özellikler verilmiştir. Bu bilgileri inceleyiniz, hangi destanın bu nitelikleri sağladığını tabloda işaretleyiniz.

Özellik

Doğal Destan

Yapma Destan

 

a. Belli bir süreç içinde oluşmuştur. Ağızdan ağıza yayılmış, en sonunda derlenmiştir.

XXX

 

b. Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.

XXX

 

c. Bilinen bir yazarın destana neden olabilecek bir olay karşısındaki izlenimleri sonucunda ortaya çıkardığı destandır.

 

XXX

ç. Bu tür destanlar ağızdan ağıza yayıldığından farklı versiyonları olabilmektedir.

XXX

 

d. Yakın ve bilinen tarihteki olayların destansı anlatımıdır.

 

XXX

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi İslami Dönem Türk destanlarından biri değildir?

A) Ergenekon

B) Saltukname

C) Battal Gazi

D) Danişmendname

E) Manas

13. Aşağıdaki yargılardan bazıları doğru, bazıları yanlıştır. Doğru olan yargıların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

a. Destan ve efsanelerde genellikle birinci kişi ağzından anlatım yapılır.

Y

b. Destanlar manzum veya mensur olarak yazılabilmektedir.

D

c. Efsane ve destanlar din, tarih ve mitoloji ile iç içedir.

D

ç. Destanlarda olağanüstü ögeler ön plandayken efsanelere gerçeklik hâkimdir.

Y

d. Destanların ve efsanelerin genellikle kim tarafından yazıldığı bellidir.

Y

  1. (I) Gök tüylü ve gök yeleli bu büyük erkek kurt bir kaç gün sonra durdu. (II) Oğuz Kağan da

askeri ile durdu. (III) Burada İtil Müren adında bir deniz vardı. (IV) Bu İtil Müren’in kenarında bir kara dağın önünde savaş başladı. (V) Okla, kargı ile ve kılıçla vuruştular.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde sıfat tamlaması kullanılmamıştır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve V

E) IV ve V

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması kullanılmamıştır?

A) Biz ki İstanbul şehriyiz,

Seferberliği görmüşüz

B) Dört çocuk babasıydı Abdullah Çavuş.

Doymadı dünyasına Abdülkadir.

C) Erzurum’da on dört gün sürdü Kongre:

orda, mazlum milletlerden bahsedildi

D) Kocaman bir ambarları vardı,

Kerim içinde oynardı.

E) Elleri büyük ve esmer.

Ela gözlüler, kara gözlüler, mavi gözlüler