10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 160)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 160. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

  1. Okuduğunuz metinde yazar, Oblomov’un tembelliğini nasıl tasvir etmiştir? Anlatınız.

Sabahleyin yataktan kalkıp, kahvaltı edip divanına uzanınca başını ellerine alır, gücünü kuvvetini esirgemeden düşünceye dalardı. Sonunda kafası bu sıkı çalışmadan yorulur ve rahat bir vicdanla kendi kendine “Eh, bugün insanlık için yeterince çalıştım.” derdi. O zaman Oblomov biraz dinlenmeye karar verir, çalışma yatışını değiştirerek daha rahat, hülyalara daha elverişli bir yatışla uzanırdı. Ciddi işleri bir yana bırakarak içine kapanmak, kendi yarattığı bir hayal dünyasında yaşamak Oblomov’un en büyük zevki idi.

  1. Okuduğunuz metinde Oblomov’un yapmak istediği ve yapamadığı hayalleri nelerdir?

Başka ülkelerde yaşamak ve daha sonra kendi ülkesine dönmek istiyor.

  1. Oblomovluk kavramı parçada nasıl yorumlanmıştır? Açıklayınız.

Tembellik kavramı ile bütünleşmiştir. “İlya İliç Oblomov, zengin bir Rus aristokratın oğludur. Ailesinden kalan mirasla geçinmektedir. Oldukça tembel, uyuşuk biridir. Oblomov, yerinden hareket etmez. Tüm gününü evde ve kırda dinlenerek geçirir. Hizmetli Zahar, onun isteklerine yetişmekte zorlanır.” Şeklinde ifade edilmiştir.

  1. Okuduğunuz metinde ayrıntılı betimlemeler yapılmasının nedeni nedir? Açıklayınız.

Betimleme, olay çevresinde geçen metinlerin en önemli özelliğidir. Bu vesile ile okuyucu metnin içinde yaşatmak hedeflenir. Yapılan tasvirlerle kişiler ve mekanlar daha iyi anlaşılır.

  1. Romandan hareketle Rus halkının sosyal yaşamıyla ilgili neler öğreniyoruz?

Sınıf farklılıklarının olduğu bir sosyal yapıya sahip.

  1. Beş yıl geçti. Dünyada ve Viborg Mahallesi’nde birçok değişiklik oldu. Bayan Pşenitsin’in evinin önündeki boş sokağın öbür tarafına yazlık evler yapılmıştı. Bunlar arasında, hükümet konağına benzer büyük bir bina bizim rahatlık ve gamsızlık yuvasının pencerelerine bir zamanlar sevinçle dolan güneşe engel oluyordu. Küçük ev büsbütün küçülüp bir kulübe hâline gelmişti. Yıkanmamış, tıraş olmamış bir adam gibi bitkin, perişan görünüyordu… Evin içinde de her şey ne kadar değişmişti! Orada başka bir kadın oturuyor, başka çocuklar oynuyordu.

Yukarıda, okuduğunuz metinden alınmış bir bölüm bulunmaktadır. Bu metinde hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır?

Yukarıdaki metinde betimleme ve öyküleme kullanılmıştır.

Betimleme ve özelliklerini öğrenmek için BURAYA tıklayabilirsiniz.

Öyküleme ve özelliklerini öğrenmek için BURAYA tıklayabilirsiniz.