10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 161)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 161. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Okuduğunuz metinde tam bir olayın olmamasının metnin anlatımına etkisini değerlendiriniz.

Tam bir olayın olmamasına okuyucunun metne odaklanmasını engeller. Sürekli farklı özelliklerden bahseden metinler okuyucuda dikkat dağıtır, metni anlamlandırmayı zorlaştırır.

  1. Temel çatışmadan hareketle metnin tema ve konusunu belirleyiniz.

Teması: Tembellik.

Konusu: Rus aristokrat sınıfının çocuğudur. Çiftliğini, toprak kölelerini kahyasına bırakıp büyük şehre gider ve devlet memuru olur. Toprak ağalığını ruhundan atamayan Oblomov’un, bir devlet memurunun disiplinine ve yaşam tarzına ayak uydurması mümkün değildir.

  1. Metinde anlatıcının ve bakış açısının işlevini belirleyiniz. Seçilen bakış açısının metnin dil ve anlatımını nasıl etkilediğini belirtiniz.

Hakim(İlahi-Tanrısal) bakış açısı kullanılmıştır. Bu şekilde kullanılması metinde anlatılanların her şeyi görülmesine, detaylarına kadar anlatılmasına vesile olur.

  1. Bu kitapta önemli olan Oblomov değil, Oblomovluktur. N. A. Dobrolyubov

Okuduğunuz metinle ilgili yapılan bu eleştiriye katılıyor musunuz? Anlatınız.

Katılıyorum. Söz konusu Oblomov olsaydı tavır davranışları bir şekilde düzeltilebilir ama sorun karşımızda kavram olarak durunca sıkıntı kendiliğinden belirmektedir.

Etkinlik

  1. Aşağıda tembellikle ilgili verilen atasözlerini tamamlayınız.
  2. Tembele iş buyur, AKIL VERSİN.
  3. Tembele, kapıyı ört, dediler; YEL ESER ÖRTER dedi.
  4. Okuduğunuz “Oblomov” romanı realizm akımı etkisinde yazılmıştır. Buna göre romanın aşağıdaki özellikleri sağlayıp sağlamadığını tespit ediniz.

Aşağıdaki özellikler realizm akımının özelliklerindendir. Dolayısıyla yazarımızda eserini bu akımla yazdığı aşağıdaki bütün özellikleri barındırmaktadır.

a) Olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilmemiştir.

XXX

b) Yazar, eserde kişiliğini gizlemiştir.

XXX

c) Betimlemeler ölçülü ve abartıdan uzak verilmiştir.

XXX

ç) Olaylar neden-sonuç ilişkisiyle verilmiştir.

XXX

d) Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

XXX

e) Hayatın tüm kötülükleri, çirkinlikleri açıkça sergilenmiştir.

XXX