10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 174)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 174. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dil Bilgisi

  1. Aşağıdaki cümleleri anlamlarına göre (olumlu-olumsuz-soru) değerlendiriniz.

• Evvela, hareket esnasında, o koşuşturma içinde hiçbir şey hissetmedi.

Olumsuz cümle

• Sanki bir siyah inci yağmuru!…”

Olumlu cümle

• O artık ölmüş bir çocuğun boş ve soğuk gömleğinden başka bir şey miydi?

Soru cümlesi

• Biraz hayatın parasal yönünü düşünmüş, bu toprak parçasının üstünde bir şiir bulutuna sarınarak uçmak için çalışmamış olsaydı bu gün bu kadar mağlup olmayacaktı.

Olumlu cümle

  1. Aşağıda verilen cümlelerde virgül hangi görevde kullanılmıştır? Açıklayınız

O vakit vapurun kenarına, tahta kanepenin üzerine oturdu, dirseğini dayadı, başını avucunun içine koydu, akşamın serin bir rüzgârı ile saçları uçuşarak gözlerinin önünde hazırlanan geceye bakmaya başladı.

Virgül: Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır.

  1. Aşağıda verilen metinde üç nokta (…) hangi görevde kullanılmıştır?

Ah bu denizin karanlıklarında saklanan gerçekler, asıl gerçek… Bir karar hamlesi, yalnız küçük bir hareket, oraya gidebilirdi. Oraya gitmek, bu siyahlığın içine bir daha çıkılamaz, dönülemez derinliklere gitmek…

Yargı bildirmeyen tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

  1. Aşağıda verilen cümleleri yapı bakımından inceleyiniz.

• Ahmet Cemil şimdi bu zayıf vücudu kollarıyla sıkıyor, onu alıp götürmek, isteyenden koparıp kurtarmak istiyordu.

Sıralı Cümle

• O vakit titreyerek ayağa kalktı.

Girişik Birleşik Cümle

• Sofranın çevresinde yedi kişi idiler.

Basit Cümle

• Darülfünun’da Batı edebiyatı ve estetik dersrile verdi

Basit cümle

.