10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 187)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 187. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz

14. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış yerde kullanılmıştır?

A) Köyde kim çaresiz kalırsa kimin işi bozulursa İstanbul yolunu tutar.

B) Bu, benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz.

C) Adana’ya yarın gideceğim, dedi.

D) Evet, bundan sonra bir daha seni görmeyeceğim.

E) Meydanlığa varmadan, ilk sağa döndü.

15. Kömürü, eti, yağ ve zerzevatı nerelerden, nasıl alacağını artık biliyordu. Yalnız öğrendiği usullerin hepsini tatbike imkân yoktu. Bunun için esnafla laubali olmak, onlara kâh aksilik kâh dalkavukluk etmek lâzım geliyordu. Bunlar, hiçbir zaman Ali Rıza Bey’in ağır tabiatına uyacak şeyler değildi. Bir gün, uzun zaman belediye reisliğinde bulunmuş bir arkadaşıyla çarşıya çıkmıştı. Zerzevat alacaklardı. Pazarlık esnasında kavga çıkmış, dükkâncı eski belediye reisinin elindeki kabakları çekip almış, “Git işine ihtiyar… Sen alışverişe değil, eğlenceye çıkmışsın… Paran yoksa çayırdan ot topla da onları ye!” diyen adamcağızı göğsünden ittiği gibi zerzevat küfelerinin içine yuvarlamıştı. Ali Rıza Bey, utancından yerin dibine girmiş, bir daha kimse ile çarşıya çıkmamaya tövbe etmişti.

Reşat Nuri Güntekin, Yaprak Dökümü

a. Bu parçada hangi anlatım teknikleri kullanılmıştır?

Anlatmaya bağlı metin olduğu için betimleme ve öyküleme kullanılmıştır.

b. Bu parçanın anlatıcısı ve bakış açısı hakkında bilgi veriniz.

Hakim (İlahi-Tanrısal ) bakış açısı kullanılmıştır.

  1. Güneşin son ışıkları baygın öpüşlerle Kanlıca tepelerini yalıyor, ta ötede, Beykoz’dan ağır akıcılıkla gelen beyaz bir bulut parçasının bir kenarı donuk şişe beyazlığı ile parlarken altında geniş bir çizgi yavaş yavaş koyulaşan bir gölge biçiminde duruyordu. Bu tatlı kış gününden yararlanarak Boğaz’ın durgun sularını okşayan sandallar, kayıklar geçiyordu. Karşıda Şirket’in bir vapuru siyah dumanlarını serperek yer yer yalıları gizlerken, iri bir İngiliz şilepi, güvertesinde öteye beriye koşan dört beş başla, sessiz ıssız, sanki yapayalnız Karadeniz’e doğru ilerliyordu.

Halit Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnu

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Betimlemelerden yararlanılmıştır.

B) Psikolojik çözümlemeler yapılmıştır.

C) Kişileştirmelerden yararlanılmıştır.

D) Anlatıma duygular katılmıştır.

E) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır.

17. Aşağıda verilen eser ve yazarları doğru şekilde eşleştiriniz.

a. Ateşten Gömlek

3. (…) Halide Edip Adıvar

b. İntibah

4. (…) Namık Kemal

c. Ankara

5. (…) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

ç. Çalıkuşu

2. (…) Reşat Nuri Güntekin

d. Araba Sevdası

1. (…) Recaizade Mahmut Ekrem

e. Mai ve Siyah