10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 186)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 186. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz

  1. Realizmin en detaylı örneklerinden biridir. Olaylar en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır. İvan İlyiç, romanın başkahramanıdır. Tembel ve uyuşuk bir kişi olan İlyiç, Rus soylularını temsil eder. Romanın başından sonuna İvan İlyiç’in hayat öyküsü anlatılır. İvan İlyiç’in hayalleri vardır ama tembelliği bu hayallerini gerçekleştirmesine engel olur. Kısacası bu roman tembellikle özdeşlemiş bir romandır. Romandaki detaylı anlatımlarda herkes kendinden bir şeyler bulacaktır.

Bu parçada anlatılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sefiller

B) Goriot Baba

C) Oblomov

D) Suç ve Ceza

E) Vadideki Zambak

10. Mai ve Siyah adlı öncü romanında bir yandan eski edebiyat eleştirilerinde bulunmuş bir yandan da yeni edebiyatı savunmuştur. Ahmet Cemil’in babasının ve kız kardeşi İkbal’in ölümü, Ahmet Cemil’in sevgili adayı Lamia’yı ona duygularını bile açamadan kaybetmesi, yazarlık görevine son verilmesi, matbaadaki hissesini kaybetmesi ve babasından kalma evlerini yine şöhret hülyası uğruna kaybetmesi, Ahmet Cemil’in bir bilinmeyene doğru gece vakti bir yolculuğa çıkmasına neden olmuştur. Ahmet Cemil aslında Servetifünun aydınının ve onun her şeyden kaçışının simgesidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen romanın yazarına ait bir eser değildir?

A) Küçük Ağa

B) Kırık Hayatlar

C) Aşkı Memnu

D) Bir Ölünün Defteri

E) Sefile

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından farklıdır?

A) “Denemeler”, daha çok eğitim ve felsefe konularına değinen ve Orta Çağ dogmatizmini yıkan bir aydınlanma kitabıdır.

B) Hümanist kültürün en önemli kaynaklarından biri olan bu yapıt, yazılmasının üzerinden 430 yıl geçmesine rağmen aydınların başucu kitabı olmayı sürdürmüştür.

C) Sokrates’ten sonra insan üzerine eğilen en önemli düşünür kabul edilen Montaigne, bu kitabıyla Avrupa insanına özgür düşünmeyi öğretmişti.

D) 1603’te ilk kez İngilizce’ye tercüme edilen eser Türkçeye de ilk kez 1940’lı yıllarda Sabahattin Eyüboğlu tarafından kazandırılmıştı.

E) 1950li ve 1960lı yıllarda aynı yayınevi, eserin muhtelif yeni baskılarını yaptı.

Tevfik Rıza Bey, (I) 1914-1916 (II) yılları arasında Çanakkale Goncasuyu telsiz telgraf istasyonunda (III) yedek subay olarak görev yaparken Çanakkale’de (IV)yaşananları ve günlük yaşamı neredeyse saati saatine (V) kaydetmiş.

Bu cümlede numaralandırılmış sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) I        B) II       C) III      D) IV      E) V

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Yöremizin en meşhur yemeği imambayıldıdır.

B) Tanzimat romanında genellikle mirasyedi tipler bulunur.

C) Biçer döverler ekin hasadına başladı.

D) Akşamüstü güneşe karşı çay içmek büyük bir zevk.

E) Başkomutanın emri ile ordular Ege’ye doğru hareket etti.