10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 185)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 185. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi romanının özelliklerinden biri değildir?

A) Yazarlar, eserlerine kişiliklerini yansıtmışlardır.

B) Olayların akışında rastlantılara sıkça yer verilmiştir.

C) İşlenen konular gerçeklere uygundur.

D) Genellikle romanlar, masallar gibi biter.

E) Romanlarının kurgusu ve tekniği güçlüdür.

I. Realist olmasına rağmen romantizmin etkisinden kurtulamamıştır.

Modern Türk romanının kurucusu sayılır.

III. Romanlarında İstanbul’un aydın kesimini anlatmıştır.

Servetifünun Dönemi’nin en önemli romancısıdır.

5. Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Mithat

B) Mehmet Rauf

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Namık Kemal

E) Ahmet Rasim

6. Çerkez kızı Dilber’le, zengin konağın sahibi Celal Bey arasında çok kısa bir zamanda başlayan ve biten aşkın izleri görülür. Yazar, insan ruhunun çaresizlik karşısında takındığı tavrın doğal davranışlarını, güçlü bir duygusal düzlemde okuyucuya başarılı bir şekilde aktarmıştır. O dönemde geçerli olan fedakârlık, güven, dürüstlük ve vatan sevgisi gibi kavramların sancılı göreceliğinin neden olduğu haksızlığa dikkat çeker… Roman, küçük esir bir kızın tertemiz aşkını tutkulu bir biçimde işlerken özellikle aşkın karşı konulmaz yüceliğini anlatması bakımından da tüm dikkatleri üzerinde toplamaktadır.

Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araba Sevdası

B) Sergüzeşt

C) Mai ve Siyah

D) İntibah

E) Felatun Bey ve Rakım Efendi

7. Servetifünun Dönemi romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Batılı roman tekniğine uygun ilk eserler verilmiştir.

B) Söyleyişe önem verilmiş, sanatlı sözlerle örülmüş geniş tasvirler yapılmıştır.

C) Arapça ve Farsça tamlamalardan oluşan ağır bir dil kullanılmıştır.

D) Fransız romantizminin etkisiyle gerçeklikten uzak karakterler yaratılmıştır.

E) İstanbul ve çevresinde yaşanan olaylar konu edilmiştir.

8. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi yazarlarımızdan biri değildir?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Refik Halit Karay

D) Tevfik Fikret

E) Halide Edip Adıvar