10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 184)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 184. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

“Bunun sebebi, Türk aydını gene, sensin! Bu viran ülke ve bu yoksul insan kitlesi için ne yaptın? Yıllarca onun kanını emdikten ve onu bir posa hâlinde katı toprak üstüne attıktan sonra, şimdi de gelip ondan tiksinmek hakkını kendinde buluyorsun.” “Anadolu halkının bir ruhu vardı; nüfuz edemedin. Bir kafası vardı; aydınlatamadın. Bir vücudu vardı; besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı; işletemedin. Onu, hayvani duyguların, cehaletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün arasında bir yabanî ot gibi bitti. Şimdi elinde orak, buraya hasada gelmişsin! Ne ektin ki, ne biçeceksin?..

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yaban

Bir romandan alınan bu parçada, anlatılanlardan yola çıkarak romanın hangi edebî dönemde yazıldığını ve dönemin özelliklerini yazınız.

Milli Edebiyat Dönemi’nde yazılmıştır. Bu dönemde yazarlarımız Anadolu’ya açılmış ve Anadolu insanı tanınmıştır. Roman ve hikayede ülke sorunları ve ülke insanı anlatılmıştır.

Aşağıdaki yargılardan bazıları doğru, bazıları yanlıştır. Doğru olan yargıların karşısına

“D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

a. Sergüzeşt romanı, edebiyatımızda romantizmden realizme geçişin ilk örneği kabul edilir.

D

b. Edebiyatımızda ilk romanlar Servetifünun Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.

Y

c. Tanzimat Dönemi romanları teknik bakımdan kusurludur.

D

ç. Millî Edebiyat Dönemi romanlarında mekân, İstanbul’dan çok Anadolu’dur.

D

d. Dünya edebiyatında Cervantes’in yazdığı Don Kişot, modern romanın ilk örneği sayılır.

D

e. Edebiyatımızda roman ve hikâyenin yerini tutan ve divan edebiyatı nazım şekli olan tür kasidedir.

Y

f. Servetifünun romanında realizm akımı etkilidir.

D

 3. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doğru şekilde doldurunuz.

SERVETİFÜNUN Dönemi romanlarında Türkçenin kurallarına ve söz dizimine uymayıp yeni anlatım olanakları aranmıştır.

Edebiyatımızda roman türünün ilk örnekleri TANZİMAT Dönemi’nde ortaya çıkmıştır.

Oblomov romanı TEMBELLİK kavramı ile özdeşleşmiş bir romandır.

ç. Millî Edebiyat Dönemi romanında genellikle MİLLİ MÜCADELE,  TOPLUM SORUNLARI konuları işlenmiştir.

İlk tarihî romanımız CEZMİ köy hayatını işleyen ilk romanımız KARA BİBİK’tir.