10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 181)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 181. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Aşağıda verilen metinde ayraçla boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

Şimdi Ankara Cebeci Hastahanesi’nin küçük bir odasından dışarıya bakıyorum(.) Uzun ( , ) sarı toprak yığınları yükselerek ( , ) alçalarak nihayetsiz uzanıyor(. ) Fakat arkasında öyle kızıl bir gök var ki ( … ) Her şey acayip bir surette kızıl( , ) galiba onun kanı( ! ) A( ! ) bunu böyle düşünmemek lâzım( . ) Doktor ne dedi( ? ) Başımdaki kurşun bende hayalât yapıyormuş.

Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek

  1. Aşağıda verilen metinde noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz.

Muazzam bir gümbürtü, etrafımızda kalın, siyah bir duman ve toprak bulutu, anî bir sayha… Dumanlar arasından soluğu hissedilecek kadar sessiz mütemadiyen kaçışan, karışan bir halk. Arkamı bir dükkâna dayadığımı, dizlerimin, arka kemiğimin pişmiş paça gibi yılıştığını, döküldüğünü duydum. Gözlerimi açtım. Yalnız Harbiye Nezareti’nin tayyare topları uzaktan havayı…

Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek

Nokta: Cümlede yargı bildiren cümleler sonuna konur.

Virgül: Eş görevli sözcükleri ayrımak için kullanılır.

Virgül: Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.

Üç Nokta: Tamamlanmamış, yargı bildiren cümlelerin sonuna konur.