10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 19)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 19. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metne Hazırlık

  1. Tarihî olayların edebiyat üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Anlatınız.

Tarihi  olaylar toplumdaki herkesi etkilediği gibi şair ve yazarları da etkilemektedir. Bu durumda ortaya edebi metin çıkmaktadır. Bazen bu etkilenme hemen olayın içinde yaşarken olur ya da aradan zaman geçmesiyle olur. Mesela Kayıkçı Kul Mustafa, Bağdat Seferi’nde Genç Osman Destanı’nı yazmıştır. Bizzat sefere katılmış bir yeniçeridir. Yine Tarık Buğra, Osmancık isimli romanı ise daha sonraki yıllarda olaydan etkilenerek yazmıştır.

  1. Türk tarihindeki en önemli üç olay sizce nedir? Açıklayınız.
  • Türklerin İslamiyet’e geçmesi
  • Kavimler Göçü
  • İstanbul’un Fethi
  • Kurtuluş Savaşı