10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 195)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 195. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

Dil Bilgisi

  1. Aşağıdaki cümleleri yapı bakımından inceleyiniz.

Cümle

Basit

Bileşik

Bağlı-Sıralı

 

Bekçinin davulunu çalayım, polisler yakalasınlar.

 

 

XXX

Alınız şu parayı, size lâyık değil ama kusura bakmayınız.

 

 

XXX

Neme lâzım buradan savuşmalı Hacivat buralarda durma demişti.

 

XXX

 

Öğütle uslanmayanı tekdir ederler.

 

XXX

 

Başka bir şey kaldı mı?

XXX

 

 

Kafanı kırsın geyiklerle keşişler.

XXX

 

 

 2. Aşağıda verilen cümlelerdeki yazım yanlışlarını tespit ediniz.

Aman bana bir eğlence meded!. (medet)

Haydi doğru hapise. (hapse)

Her ne kadar sürç-i lisan (sürcülisan) ettikse affola

  1. Aşağıdaki diyalogda ayraçla boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

K.( ) Ayyy ( ! ) Gene kafama vurdun Hacivaci ( . ) Valla yanına gelirsem tepelerim ha (!)

H.() İşte Karagözüm böyle sallayacaksın(. )

K.( ) Olur( , ) sallarım ( . )

H.() Şimdi gel Karagözüm( , ) anlaşalım ( . ) Bu salıncak benim, sen yanıma gelince ortak olduk (. ) Kaç kuruş kazanırsak üçe ayıracağız( , ) bir kısmı senin bir kısmı da benim bir kısmı da salıncağın( . )

K.( ) Salıncak yemek yer mi(? ) Niye onun oluyormuş(? )

H.() Tabiî Karagözüm salıncağın bir tarafı sakatlanır(, ) bir şeyler olur(. ) Bunu tamir etmek lâzım onun için paranın üçte biri salıncağın masrafı( . )

K.( ) Olur( , ) Hacivat( . )

H.( ) Ben gidiyorum( , ) Allah hayırlı müşteri versin( . )

K.( ) Şimdi bunu nasıl sallayacaktık(? ) Ha şöyle olacak galiba(!) Aman gene suratıma vurdu bu salıncak( . ) Bir daha sallar(, ) hemen geri kaçar(. ) Salıncak sallanır(, ) Karagöz(‘ )e vurmaz ( . ) Böyleymiş bunu sallaması(. ) Sallangaca gel(, ) sallangaca(… )

Mehmet Muhittin Sevilen, Salıncak Safası Oyunu