10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 218)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 218. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Okuduğunuz metinde geleneksel Türk tiyatrosuyla benzerlik ve farklılık gösteren yönlere örnekler veriniz.

Geleneksel Türk tiyatrosunda metin yoktur. İrticalen (doğaçlama ) olarak oynanır. Okuduğumuz metindeyse yazılı oyun vardır. Önceden replikler bellidir. Geleneksel Türk tiyatrosunda sahne ,dekor, kostüm yokken burada hepsi vardır. Benzerliklerse okuduğumuz metin de ortaoyunundan etkilenerek oradaki konunun aynısı alınarak yazılmıştır. Konu, karakterler bakımından benzerdir.

  1. Okuduğunuz metindeki olay nedir?

Görücü usulüyle evlilik. Müştak Bey, Kumru Hanımı sever ve onunla evlenmek ister. İstemeye giderler fakat ona Kumru Hanım’ı değil yaşa büyük , çirkin ve evde kalmış ablasını verip nikah yaparlar. Duruma itiraz eder ve ortalık karışır. Durumu ise Müştak Bey’in arkadaşı Hikmet Bey mahalle imamına rüşvet vererek çözer.

  1. Okuduğunuz metinden aşağıda verilen tiplerin özelliklerini yazınız.

Ebüllaklaka : Mahalle imamıdır, sinsi, rüşvetçidir. Her şeye karışan bir yapısı vardır.

Batak Ese : Mahalle bekçisidir. Her duyduğuna inanan saf tiptir.

Müştak Bey : Şair ve aşık bir tiptir.

Ziba Dudu : Çok konuşan kılavuz kadınlardan biridir. Ortalığı karıştıranlardan biridir.

  1. Aşağıda verilen bilgilerin hangi tiyatro türüne ait olduğunu tabloda gösteriniz.

Bilgi

Geleneksel

Türk Tiyatrosu

Modern Türk

Tiyatrosu

a. İlk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde ortaya çıkmıştır.

 

XXX

b. Yazılı bir senaryosu yoktur. Doğaçlama oynanır.

XXX

 

c. Komedi, dram, trajedi gibi türleri bulunmaktadır.

 

XXX

ç. Meddahlık geleneği bu tiyatro anlayışı içinde değerlendirilir.

XXX

 

d. Güldürü ögeleri genellikle şive ve ağız taklitlerinden oluşur.

XXX

 

e. Bir sahnesi ve oyuna göre hazırlanmış dekoru bulunur.

 

XXX

f. İslamiyet öncesinden günümüze kadar köklü bir geçmişi vardır.

XXX

 

g. İlk örnekleri adaptasyon yoluyla ortaya çıkmıştır.

 

XXX

h. Daraulbeday-i Osmanî bu tiyatroyu geliştirmek için açılmıştır.

 

XXX

 

  1. I. ……………………….: Bu bölüm Kavuklu ile Pişekâr’ın birbirleriyle tanıdık çıktıkları tanışma

konuşmasıyla başlar. Kavuklu ile Pişekâr’ın birbirinin sözlerini ters anlamaları bir gülmece oluşturur ki buna arzbar denir. Arzbardan sonra tekerleme başlar.

  1. ……………………….: Oyunun asıl bölümüdür. Pişekâr zenne takımına bir ev bulur, onları eve

yerleştirir, sonra Kavuklu’nun iş araması ve Pişekâr’ın ona yardımcı olması anlatılır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Muhavere – Fasıl

B) Mukaddime – Muhavere

C) Fasıl – Mukaddime

D) Mukaddime – Bitiş

E) Muhavere – Mukaddime