10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 215)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 215. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

Okuduğunuz “Cimri” adlı tiyatroyu “Fotoğrafçı” metni ile kahramanlar açısından karşılaştırınız.

Aralarındaki benzerlik ve farklılıkları aşağıdaki tabloya yazınız.

Benzerlikler

Farklılıklar

Tiyatro türünde olup göstermeye bağlı edebi metindir.

Cimri modern tiyatro Fotoğrafçı ise geleneksel Türk tiyatrosudur.

Cimri de sahne, dekor ve kostüm vardır. Diğeri bunlar yoktur.

Cimri yazılı metindir, diğeri doğaçlama oynanır.

Cimri bir yazar tarafından icra edilir, diğeri usta çırak ilişkisi içerisinde öğrenilir.

 

  “Cimri” ve “Keşanlı Ali Destanı” adlı metinleri tema, dil ve anlatım yönünden karşılaştırınız.

Aralarındaki benzerlik ve farklılıkları aşağıdaki tabloya yazınız.

Benzerlikler

Farklılıklar

Her ikisi de modern tiyatro örneğidir.

Her ikisinin de dili sade ve anlaşılırdır.

Cimri komedi, Keşanlı Ali Destanı ise epik tiyatro örneğidir.

Cimri de hırsları yüzünde komik duruma düşen Harpagon karakteri anlatılır. Keşanlı Ali Destanı, varoşlarda yaşan Ali ile Zilha’nın hikayesi anlatılır.