10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 220)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 220. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Aşağıdaki yargılardan bazıları doğru, bazıları yanlıştır. Doğru olan yargıların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

 

a. Kavuklu, Karagöz oyununda bir tiptir.

Y

b. Geleneksel Türk tiyatrosunda usta-çırak ilişkisinin önemli bir yeri vardır.

D

c. Karagöz oyununda Karagöz ile Hacivat’ın karşılıklı konuştuğu bölüme fasıl denir.

Y

ç. Orta oyunundaki tipler her oyunda değişir.

D

d. Meddah birden fazla kişiyle oynanan seyirlik bir türdür.

Y

e. Kukla, modern çağda ortaya çıkmış bir tiyatro türüdür.

Y

9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

a) Karagöz oyununun diğer adı GÖLGE OYUNU dur.

b) Karagöz oyununun oynatıcısına HAYALBAZ adı verilir.

c) Geleneksel Türk tiyatrosunda güldürü ögeleri YANLIŞ ANLAMALAR, AĞIZ TAKLİTLERİ, KELİME OYUNULARI’dır.

ç) Karagöz oyunundaki Hacivat, orta oyunundaki PİŞEKAR ile benzerlik gösterir.

d) Köy seyirlik oyunlarının kökeni DİNİ AYİNLERE dayanır.

10. Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun bölümlerinden biri değildir?

A) Muhavere

B) Göstermelik

C) Mukaddime

D) Fasıl

E) Bitiş

11. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosuna ait türlerden değildir?

A) Dram

B) Karagöz

C) Meddah

D) Orta oyunu

E) Köy seyirlik oyunları

12. Bu oyun, genellikle kahvehane, köy meydanı gibi halkın topluca bulunduğu yerlerde oynanır. Her kesimden insan bu oyunun seyircileridir. Olayları temsil eden kişi, seyircilerin rahatça görebileceği yüksek bir yere oturur. Eline aldığı bir mendil ve sopa ile oyunu canlandırmaya başlar. Bu basit malzemelerden değişik tipteki kişilerin kıyafetini göstermek, ağzını kapatarak seslerini taklit etmek, oyunu başlatmak ve değişik sesler çıkarmak için yararlanır.

Yukarıdaki parçada tanıtılan halk tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta oyunu

C) Komedi

B) Karagöz

D) Meddah

E) Köy seyirlik oyunu