10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 221)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 221. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Orta oyunu meydanda oynanan seyirlik bir oyundur.

B) Orta oyunu, Karagöz’ün perdeden yere inmiş hâli olarak da tanımlanır.

C) Orta oyunu herhangi bir yazılı metne bağlı kalmadan oynanır.

D) Orta oyununda kişileştirmeye dayanan sözlü oyunların önemi büyüktür.

E) Oyunu sonunda Pişekâr kusurları için özür diler, gelecek oyun hakkında bilgi verir.

14. (I) Halk tuluat tiyatrosu olarak da bilinen orta oyunu doğaçlamaya dayalı bir oyundur. (II)  Ustadan çırağa intikal ederek gelen konular tekrarlanır. (III) Bir gölge oyunu olan Karagöz’ün canlandırılması olarak kabul edilmiştir. (IV) Toplumun ve çevresinin sorunlarını yansıtan oyun, eleştiriden komediye yönelir. (V) Orta oyununun kişilerinden Kavuklu, Karagöz oyunundaki Hacivat’tır.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde orta oyunuyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

15. Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununda yer alan tiplerden biri değildir?

A) Hacivat

B) Zenne

C) Yahudi

D) Meddah

E) Laz

16. Peki( ) dediğin gibi olsun( ) Büyükbaş ve küçükbaşları bir daha aynı ahıra bırakmayacağım( ) ağıllarını farklı yerlerde yapacağım( ) Bir daha böyle olursa( )

Bu parçada boş bırakılmış yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (.) (.) (.) (! )

B) (!) (.) (,) (…) (…)

C) (;) (,) (,) (.) (.)

D) (,) (.) (,) (.) (…)

E) (,) (:) (,) (.) (.)

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Belki bir gün bize de güler kader.

B) Pişekâr orta oyununun en önemli tiplerindendir.

C) Yarın okulda karagöz oyunu sergilenecek.

D) Baktın ki gelmiyor hemen orayı terk edersin.

E) Onun bir dediği bir dediğini tutmuyor ki.