10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 229)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 229. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Yazarın matbaa ile tanışması nasıl olmuştur?

İstanbul’da çalıştığı mekana gittiği sırada tanışmıştır.

  1. Okuduğunuz metinde yazarın yaşadığı döneme ait hangi özellikler anlatılmaktadır?

Yaşadığı döneme ait özellikleri anlatmıştır. Yalı hayatlarını, yaşam tarzları gibi birçok ayrıntıyı anlatmıştır.

  1. Okuduğunuz metinde hangi anlatım yöntemleri kullanılmıştır?

Öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılmıştır. Yer yer de bilgi verdiği için açıklayıcı anlatım vardır.

  1. Metindeki anlatıcıyı ve bakış açısını bulunuz.

Ben merkezli (1.kişi anlatımı) tercih edilmiştir.

  1. Servetifünun yazarları genellikle ağır ve süslü bir dil kullanmışlardır. Servetifünun Dönemi’nin önemli kalemlerinden biri olan Ahmet İhsan Tokgöz’ün bu metindeki dilini değerlendiriniz.

İçinde yazdığı topluluğu dili gibi değil de sade ve anlaşılır bir dille yazmıştır. Servetifünun topluluğu genelde sanatsal metinlerinden ağır ve ağdalı yazarken bu metin öğretici metindir.

  1. Metne göre yazarda en derin iz bırakan anı hangisidir? Açıklayınız.

Matbaa ile tanışması yazarda derin iz bırakmıştır.

  1. Yazarlar anılarını anlatırken kendileriyle ilgili gerçekleri örtmeye önem verirler ama başkalarıyla ilgili gerçekleri kolayca açığa vururlar. Bunun için anılara başkalarının kusurlarını, küçüklüklerini, patavatsızlıklarını ve haksızlıklarını anlatan kitap gözüyle bakılsa yeridir.

Salah Birsel, Anı Üzerine

Bu düşünceye katılıyor musunuz? Salah Birsel bu sözü söylerken anıların hangi özelliğine dikkat çekmek istemiştir? Okuduğunuz metinde böyle bir durum söz konusu mudur? Açıklayınız.

Çok az insan başkalarıyla ilgili özellikleri gizlemeye çalışıyor. Özellikle anı, biyografi yazarları anlattığı kişiyle ilgili gerekli gereksiz ne anlatmak ister. Yazarların kusurlu taraflarının ortaya koymak ister, oysaki bu durumda kendileri olunca gizlemeye ya da değiştirmeye çalışırlar.

Dil Bilgisi

Okuduğunuz metinde kullanılan aşağıdaki kelimelerden yazımı yanlış olanların üzerini çiziniz.

kâtip                           katip

asude                          asûde

mektep                       mekteb

makine                       makina

kâğıt                           kağıt

yalnız                          yanlız