10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 31)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 31. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 1. Türk edebiyatının ana dönemleri nelerdir? Bu dönemlerin ayrılmasında etkili olan unsurlar nelerdir? Açıklayınız.

 • Din değişimi
 • Kültürel farklılıklar
 • Medeniyet değişimi
 • Dil anlayışı
 • Coğrafi farklılıklar
 • Sanat anlayışları
 • Lehçe ve şive farklılıkları 
 1. Aşağıdaki metinlerin Türk edebiyatının hangi ana dönemlerine ait olduğunu tespit ediniz.

a.Ben sana mecburum bilemezsin

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum

Büyüdükçe büyüyor gözlerin

Ben sana mecburum bilemezsin

İçimi seninle ısıtıyorum.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor

Bu şehir o eski İstanbul mudur

Karanlıkta bulutlar parçalanıyor

Sokak lambaları birden yanıyor

Kaldırımlarda yağmur kokusu

Ben sana mecburum sen yoksun.

BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI-CUMHURİYET DÖNEMİ

b.Aşiyan-i mürg-i dil zülf-i perişanındadır

Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındadır

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib

Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır

İSLAMİ DEVİR TÜRK EDEBİYATI- DİVAN EDEBİYATI

c.Benim adım dertli dolap

Suyum akar yalap yalap

Böyle emreylemiş çalap

Derdim vardır inilerim

 

Yunus bunda gelen gülmez

Kişi muradına ermez

Bu fanide kimse kalmaz

Derdim vardır inilerim”

İSLAMİ DEVİR TÜRK EDEBİYATI- HALK  EDEBİYATI

ç. Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamiyle işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki şadpıt beyleri, kuzeydeki tarkat, buyruk beyleri, Otuz Tatar Dokuz Oğuz beyleri, milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle:

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

 1. Aşağıda verilen eserlerle dönemleri doğru şekilde eşleştiriniz.

Divan-ı Hikmet                      ( Ç ) 1. Sözlü Dönem

Leyla ile Mecnun                   ( C ) 2. Yazılı Dönem

Kök Türk Kitabeleri              ( A ) 3. Geçiş Dönemi

ç. Alp Er Tunga Sagusu         ( B ) 4. Divan Edebiyatı

                                                   ( ) 5. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

 1. Aşağıda verilen alfabeler ile bunların harflerini doğru şekilde eşleştiriniz.

( a ) 1. Kiril alfabesi

(c  ) 2. Uygur alfabesi

(– ) 3. Arap alfabesi

( b) 4. Kök Türk alfabesi

 1. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri, Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimine göre doğru şekilde doldurunuz.

ESKİ TÜRKÇE

ORTA TÜRKÇE

BATI TÜRKÇE

Türkiye Türkçesi