10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 40)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 40. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

 1. Okuduğunuz metinden alınan “At ayağı çabuk (yer gibi), ozan dili çevik olur.”, “Baş esen olsa börk bulunmaz mı olur.” atasözlerinin anlamını açıklayınız.

Atın ayağı nasıl çevik ve hızlıysa  ozanın da dili o kadar kıvraktır. Ozan, zekidir ve kelime oyunlarıyla güzel ve etkili konuşabilir.

Her işi başı sağlıktır. Sağlıklı olan insan her işi rahat yapabilir.

 1. Metnin olay örgüsünü özetleyiniz.

Hikâyenin Olay Örgüsü

1. Kanlı Koca’nın oğlunu evlendirmek istemesi

2.Kanlı Koca’nın Kan Turalı için kız beğenmesi

3.Beğenilen kızı almak için Kan Turalı’nın Trabzon’a gitmesi

4.Kan Turalı’nın çadır kurması

5. Kan Turalı’nın tekfurdan kızı istemeye gitmesi

6. Kan Turalı’nın dövüşü kabul etmesi

7. Kan Turalı’nın boğayı yenmesi

8. Kan Turalı’nın aslanı yenmesi

9. Kan Turalı’nın deveyi yenmesi

10. Kan Turalı’nın Selcen Hatun’la evlenmesi

 1. Aşağıda verilen kahramanların belirgin özelliklerini tabloya yazınız.

Kan Turalı

Güçlü, kuvvetli ve cesur biridir.

Selcen Hatun

Kahraman, gözüpek, yiğit ve cesur bir kadındır.

 1. “Kanlı Kara Oğlu Kan Turalı” hikâyesindeki olağanüstülükler nelerdir? Anlatınız.
 • Boğanın bir yumrukla öldürülmesi
 • Kan Turalı’nın hem aslanı hem de deveyi iki dakikada deveyi yüzmesi
 1. Bu hikâyede Türklerin eski yaşam biçimleri ve dinî inanışlarıyla ilgili hangi özellikler görülmektedir? Açıklayınız.

Çadır kurma, hayvancılığın önemli olması, İslami değer ve inanışların önemli hale gelmesi, isim almak bir kahramanlık yapmak, evlenmek için kahramanlık yapmak,büyüklere saygı…

 1. Okuduğunuz hikâyeden millî ve manevi değerlere örnekler veriniz.
 • Büyüklerin sözünden çıkmama
 • Aileye verilen önem
 • Dini ve ahlaki değerlere verilen önem
 • Büyüklere saygı
 • Evliliğe verilen önem
 1. Hikâyenin anlatıcı bakış açısı hakkında bilgi vererek bu bakış açısının hikâyenin anlatımını nasıl etkilediğini açıklayınız.

Hakim bakış açısı ile anlatılmıştır. Bu şekilde her şeyi bilen ve kontrol eden bir anlatıcı ağzıyla anlatılması bütün olayları etraflıca anlatılmasına vesile olmuştur. Yer yer duygulara yer vermiştir. Zaman zaman da aktarma cümlelere yer verilmiştir.

 1. Metinde diyalog kullanılan yerleri tespit ediniz. Bu yöntemin metnin anlatımına etkisini söyleyiniz.