10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 47)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 47. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Etkinlik

  1. Okuduğunuz halk hikâyesinin aşağıdaki özellikleri sağlayıp sağlamadığını değerlendiriniz.

Hikâye manzum – mensur karışık yazılmıştır.

xxxxx

Konuları genellikle aşk ve kahramanlıktır.

xxxxx

Kahramanlarda olağanüstü özellikler vardır.

xxxxx

Kahraman saz çalıp şiir söyler.

xxxxx

Aşık olma; rüyada görme, aynı ortamda büyüme, resmine bakarak veya ilk bakışta gerçekleşir.

xxxxx

  1. Aşağıda Âşık Garip hikâyesinin özeti verilmiştir. Okuduğunuz “Aslı ile Kerem” ile “Âşık

Garip” hikâyesini karşılaştırınız. Bulduğunuz benzerlikleri ve farklılıkları aşağıya yazınız.

Tebrizli Hoca Maksud’un oğlu olan Resul, babasının vefatından sonra onun servetini etrafındaki

aylak arkadaşlarıyla birlikte kısa zamanda tüketir. Parasız kalan Resul, iş aramaya başlar. Resul, ailesini de alarak Tiflis’e gelir. Burada Canım Hoca onu misafir eder. Deli Mehmet’in kahvesinde şiir söyleyen Resul, kısa zamanda Tiflis’te tanınır. Ancak yabancı olduğundan herkes onu “Garip” diye tanır. Garip’in dinleyicileri arasında bulunan ve onun sesini çok beğenen Şah Senem’in babası Hoca Sinan, Garip’e kendi yanında çalışmasını teklif eder. Hoca Sinan’ın yanında çalışmaya başlayan Garip, artık Şah Senem ile daha sık görüşmektedir. Bir süre sonra Şah Senem Garip’e kendisini babasından istemesini söyler. Hoca Sinan başlık parası olarak kırk kese altın karşılığında kızını vermeye razı olur. Bu kadar altını olmayan Garip, başlık parasını temin etmek üzere gurbete çıkmaya karar verir.

Şah Senem ise Garip’i çok özlemiş ve merak etmiştir. Yazdığı mektubu Garip’e ulaştırması için Şah Veled adlı birine verir. Şah Veled, Şah Senem’e âşıktır. Mektubu Garip’e vermez ve Garip’in öldüğünü söyler. Şah Veled Şah Senem’i babasından ister. Babası da artık yapılacak bir şey olmadığı için kızı Şah Veled’e verir. Şah Senem Garip’in öldüğüne inanmaz. Âşık Garip Şah Senem’in evleneceğini duyar. Hz. Hızır’ın yardımıyla Tiflis’e yetişir. Âşık kıyafeti giyerek düğün evine gider, saz çalıp türkü söyler. Ardından kendisini tanıtır ve sevdiği kızı Şah Veled’den alır. Bunun üzerine Âşık Garip ile Şah Senem’e kırk gün kırk gece düğün yapılır, sevgililer muradlarına ererler.

Benzerlikler

Farklılıklar

Olağanüstülükler barındırması

Temaları

İyi ve kötü karakter olması

Zaman kavramının belirsiz olması

Karakterler farklıdır.

Düz yazı olarak yazılmıştır, Kerem ile Aslı hikayesinin nazım ve nesir karışık olması