10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 48)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 48. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Aşağıdaki cümlelerde fiilimsileri bulup altını çiziniz. Bu fiilimsilerin cümlede nasıl bir işlev yüklendiklerini söyleyiniz.
  • Yolda bir Derviş’le karşılaşırlar; Derviş Şah’a selâm durur ve adı ile hitab eden Şah, onun kerametine hükmedip derdini açar.

Hitap ed-en > sıfat fiil

Hükmet-ip > zarf fiil

  • Şah’la Keşiş, Derviş’in dediğini yaparlar; vakit tamam olunca, Şah’ın bir oğlu, Keşiş’in de bir

kızı dünyaya gelir.

Derviş’in de-dik-ini > sıfat fiil

Tamam ol-unca > zarf fiil

  • Kerem, Aslı’nın Pek şehrine gittiğini esvap yıkayan kadınlardan öğrenip o şehre varır, kızı bulur.

Git-tik-ini > sıfat fiil

Yıka-y-an > sıfat fiil

Öğren-ip > zarf fiil

  • Böylece Aslı’yı kiliseye gidip gelirken bile kimseye göstermez.

Gid-ip > zarf fiil

Gelir-ken> zarf fiil

  • Sırf Aslı’nın yüzünü görebilmek için Keşiş’in karısına otuz iki dişini çektirir.

Görebil-mek > isim fiil

  • Kerem’in tepesinden alev çıkmaya başlayınca, kız dayanamayıp su döker.

Çık-ma-ya > isim fiil

Başla-y-ınca > zarf fiil

Dayanama-y-ıp > zarf fiil

  • Bundan müteessir olan Aslı da Kerem’in ateşi üzerine kapanıp yanar.

Müteessir ol-an > sıfat fiil

Kapan-ıp > zarf fiil

  1. Aşağıdaki cümlede “ ” işaretinin hangi amaçla kullanıldığını söyleyiniz.
  • Mağara kapısına gelip “Ey âdemler, nedir sizin feryadınız?”

Aktarma cümleler tırnak işareti içerisinde kullanılır.