10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 60)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 60. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

 1. Okuduğunuz mesnevinin konusunu ve temasını bulunuz.

Hz. Yusuf’un başından geçen olaylar, yaşadığı zorluklar

 1. Okuduğunuz mesnevinin olay örgüsünü başlıklar hâlinde yazınız.

 • Yusuf’un rüya görmesi
 • Rüyasını babasına anlatması
 • Babası Yakup Peygamber ondan gördüğü rüyayı kardeşlerine bahsetmemesi için öğüt vermesi
 • Kardeşlerinin Yusuf’u kıskanması
 • Kardeşleri Yusuf’u pikniğe götürmeleri ve orada onu kuyuya atmaları
 • Kardeşleri Yakup Peygamber’e Yusuf’u kurtların yediği yalanını söylemeleri
 • Yusuf kuyudan kurtulması ve köle olarak satılması
 • Yusuf’un iftiraya uğrayıp zindana atılması
 • Zindanda rüyaları yorumlaması
 • Kralın rüyasını yorumlayıp hapisten kurtulması
 • Mısır’a bakan olması
 • Yusuf’u bir oyunla kardeşlerine ve babasına kavuşması
 • Babasının gözlerinin açılması
 1. Kardeşlerinin Hz. Yusuf’u öldürmeye kastetmesinin nedeni nedir? Açıklayınız.

Kıskançlık en önemli etkendir.Kardeşleri babaları Yusuf’u daha çok sevmelerine dayanamaz ve onu öldürmeye karar verirle.

 1. Okuduğunuz mesnevideki olağanüstü durumlar nelerdir?
 • Kundaktaki bebeğin konuşması
 • Yusuf’un rüyasının çıkması
 • Zindanda rüya yorumlaması ve bu yorumların çıkması
 • Zeliha(Züleyha)nın gençleşmesi
 • Yakup Peygamber’in gözlerinin Yusuf’un gömleği sürtmesiyle açılması
 1. Okuduğunuz mesnevide Hz. Yusuf’un hangi fiziki ve ahlaki özellikleri ön plana çıkmaktadır?

Anlatınız.

Hz. Yusuf hem ahlaken hem de görünüş olarak güzeldir. Yakışıklı ve herkesin beğendiği biridir. Aynı zamanda akıllı ve bu aklı sayesinde toplumu sıkıntılar kurtarabilen bir yapısı vardır.

 1. Okuduğunuz mesnevide yazar, olayları hangi bakış açısıyla yansıtmıştır? Açıklayınız.

Hakim –İlahi-Tanrısal bakış açısı

 1. Okuduğunuz mesnevide beyitlerin kendi aralarında kafiyelenmesinin metne nasıl bir katkısı olmuştur? Açıklayınız.

Her beyit kendi arasında kafiye olunca metnin boyutu uzayabilmektedir. Dolayısıyla olay çevresinde gelişen uzun metinler bu sayesinde oluşabilmektedir.

 1. Okuduğunuz mesnevi içerik bakımından şiire mi, nesre mi daha yakındır? Açıklayınız.

Nesre daha yakındır. Çünkü olay anlatılması şiirden daha çok nesir özelliğini baskın hale getirir.

 1. Okuduğunuz mesnevide Hz. Yusuf’un sabırla tahammül ettiği durumlar nelerdir? Hz. Yusuf’u başarıya ulaştıran sadece sabır mıdır? Değerlendiriniz.
 • Kuyuya atılması
 • İftiraya uğraması
 • Zindana atılması

Kesinlikle sabırlı olması onu başarıya ulaştırır.

 1. “Verdi til Hak Tanrı kurda, söyledi

Verdi selam Yakup’a top eyledi.”

Bu dizelerde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Açıklayınız.

Yakup kıssasını hatırlattığı için TELMİH

Kurdun konuşması verildiği için İNTAK