10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 61)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 61. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Etkinlik

  1. Okuduğunuz mesneviyi aşağıda verilen tablodaki özelliklere göre değerlendiriniz.

Her beyit kendi arasında kafiyelenir.

xxx

Her beyit kendi içinde anlam bütünlüğü oluşturur.

xxx

Monotonluğu ortadan kaldırmak için hikâye kahramanının ağzından ifadeler kullanılır.

xxx

Mesnevilerin dili diğer divan edebiyatı türlerine göre ağır değildir.

xxx

Dinî, ahlaki konular işlenmiştir.

xxx

  1. Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı hikâyesi ile Yusuf ve Zeliha mesnevisi arasında tespit ettiğiniz

farkları aşağıdaki tabloya işleyiniz.

Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı

Yusuf ve Zeliha

Teması: Kahamanlık

Teması: Aşk

Nazım – Nesir karışık yazılmıştır.

Beyitlerle mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.

Hece ölçüsü kullanılmıştır.

Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

Sade dil ve halk üslubuyla yazılmıştır.

Süslü ve sanatlı bir dille yazılmıştır.

  1. Okuduğunuz mesnevideki giriş, konunun işlendiği bölüm ve bitiş bölümünü bulunuz.

Giriş bölümü olarak Yusuf ve diğer kahramanların tanıtıldığı bölüm verilmiştir.

Gelişme bölümü olarak Yusuf Peygamber’in başından geçen olaylar

Sonuç bölümü olarak Yusuf Peygamber’in babasına ve ailesine kavuştuğu bölüm verilmiştir.

Dil Bilgisi

Aşağıda noktalı virgül kullanımı ile ilgili verilen kurallara örnek cümleler yazınız.

Cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımları ayırmak için kullanılır.

O yıllarda kız çocuklarına Ayşe, Fatma, Hayriye; erkek çocuklarına da Rasim, Mehmet ve Ali isimleri verilmiştir.

Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

Ahmet, bu işi yapar; sizden de para istemez.

İkiden fazla eşdeğer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra kullanılır.

Ahmet; Mehmet, Hasan ve Fikri’den daha fazla kitap okur.