10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 65)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 65. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

  1. “Kediler” adlı hikâyenin teması ve konusu nedir? Açıklayınız.

Bir adamın kedilerle yaşamış olduğu durum ele alınmıştır. Evde kedilerden rahatsız olunca ayrılmak ister ve dışarı çıksa da tekrar eve geri dönmek zorunda kalmıştır.

  1. Hikâyede kahramanın, kedilerden aşırı derece rahatsız olmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

Kediler sürekli eve zarar vermekteler ve ev sahibi olarak bundan rahatsızlık duymaları önemlidir. Kediler sürekli yemek istemekteler ve evi kirletmekteler. Evde insanlar gibi yaşamakta olup fazlasıyla rahat olmaları ev sahibini rahatsız etmektedir.

  1. Okuduğunuz hikâyedeki karakterlerin kişilik özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Ev sahibi adam: Aşırı çaresiz ve yalnız biri.

Kadın: Eşine ve ailesine karşı aşırı bencil davranan biri.

  1. “Kediler” adlı hikâyede dış dünyanın, kahramanın psikolojik durumuna etkileri nelerdir?

Kahramanımız dış dünyada kendi aşırı yalnız hisseden biri. Her türlü olumsuzluğa rağmen evini seven biri olarak karşımıza çıkar.

  1. Okuduğunuz hikâyede olayın akışını sağlayan temel çatışma nedir? Açıklayınız.

Aile arasında eşlerin farklı tercihleri. Kadının eşinin duyguları yerine kendi duygularını tercih etmesi temel çatışmayı oluşturur.

  1. “Kediler” adlı hikâyede yazar, kahramanın evine geri dönüşünü anlatırken nasıl bir yol izlemiştir? Açıklayınız.

Tabiatı konuşturarak –denizleri, hayvanları intak yoluyla- vermiştir.

  1. Hayvanseverlikle ilgili düşünceler günümüzde de devam etmekte midir? Hikâyede anlatılanlarla karşılaştırarak değerlendiriniz.

Devam etmektedir. Hikayedeki gibi hayvanları ve bunlardan rahatsızlık duyan çiftler mutlaka vardır.

  1. Okuduğunuz hikâyede, hikâyeyi oluşturan unsurlardan hangisi (olay, şahıs, mekân) ön plandadır?

Bu hikayede kahraman daha ön plandadır.

  1. Yazarın zaman zaman karşılıklı konuşmalar kullanmasının hikâyenin anlatımına ne tür katkılar sağladığını belirtiniz.

Metni durağanlıktan çıkarıp metne hareketlilik katmıştır.Tekdüzeliği yıkmıştır.