10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 70)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 70. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

  1. Okuduğunuz hikâyenin konusu nedir?

Düşman elinde yıllarca esir kalan bir kaptanın oğlu tarafından kurtarılması.

  1. Okuduğunuz hikâyedeki zaman ve mekânı aşağıdaki tabloya işleyiniz.

Zaman

Mekân

Hikâyede zaman Kara Memiş’in hayatındaki kırk yılı aşkın bir zaman diliminde yaşadıkları ele alınmıştır. Geniş zaman dilimi ise olayın yaşandığı “Osmanlı Dönemi”dir.

Akdeniz kıyıları, Malta’dır.

  1. Okuduğunuz hikâyenin kahramanı ihtiyar forsanın kişilik özellikleri hakkında bilgi veriniz.

Korkusuz, güçlü ve gözü pek bir denizcidir.

  1. İhtiyar Forsa’nın yıllarca gördüğü rüya nedir?

Onu, içine düştüğü bu esaretten kurtaran bir geminin geldiğini he gece rüyasında görmektedir.

  1. Okuduğunuz hikâyede yazarın öne çıkan üslup özelliklerini söyleyiniz.

Metin sadedir ve halk diliyle yazılmıştır. Ömer Seyfettin, Milli Edebiyat yazarı olup dönemine uygun olarak sade dil ve üslupla yazmıştır.

  1. Metnin kurmaca dünyası ile eserde anlatılan dönemin gerçekliği arasındaki ilişkiyi karşılaştırınız.

Kurmaca dünya ile gerçek dünya arasındaki örtüşmektedir. Çok defa duymuş ya da okumuşuzdur hikayenin kahramanının yaşadıklarına benzer olaylar.

  1. Yazarın yaşamının okuduğunuz hikâyeye yansımalarını değerlendiriniz.

Yazarımız da bir askerdir. Bu tarz olaylar çok görmekte ya da duymaktadır. Sonuçta yazar tarihte ya da güncelde olan olayları kurgu şeklinde aktarmıştır.

  1. “Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” sözünü açıklayınız.

Vatanın simgesi al bayraktır ve o nerede dalgalanıyorsa vatan kendisi de orasıdır.

  1. İhtiyar Forsa’nın gemide beklemeyip cihada gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Vatanı ayakta tutan bireylerdir. Onların duygularında esneme, gevşeklik ve sıkıntı olursa bütün bir toplum sıkıntı içinde yaşarlar. Onun için doğru buluyorum ki bu tarz insanların bu davranışları vatanı ayakta tutan unsurlardır.

  1. “Forsa” hikâyesi hangi bakış açısı ile yazılmıştır?

Hakim-Tanrısal-İlahi bakış açısı ile yazılmıştır.