10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 71)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 71. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Hikâyede anlatılan millî ve manevi değerlerimiz nelerdir? Açıklayınız.

Türk askerinin asil oluşu, inançlı oluşu. Azmini ve cihat duygusunu kaybetmeyişi…

  1. Aşağıda verilen parçada hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır? Açıklayınız.

Akdeniz’in, kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe, minimini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçiyoluna düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgârıyla sarhoş olan martılar, çılgın bağrışlarıyla havayı çınlatıyordu. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki harabe vadiye kadar iniyordu. Bağın  ortasındaki yıkık kulübenin kapısız girişinden bir ihtiyar çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı.

Betimleme ağır basmaktadır.

Dil Bilgisi

  1. Aşağıda verilen metindeki isim-fiilleri bulunuz.

Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar, Türklerin yanına yaklaşınca önüne ilk geleni tutup öpmeye başladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Hâline bakanlar üzülmüşlerdi. Biraz heyecanı dinince sordular:

Öp-me-ye> isim fiil

  1. Aşağıda verilen metindeki sıfat-fiilleri bulunuz.

Akdeniz’in, kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe, minimini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçiyoluna düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgârıyla sarhoş olan martılar, çılgın bağrışlarıyla havayı çınlatıyordu. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki harabe vadiye kadar iniyordu.

Bak-an > sıfat fiil

Sahile in-en > sıfat fiil

sarhoş ol-an > sıfat fiil

  1. Aşağıda verilen metindeki zarf-fiilleri bulunuz.

Oğlu, babasının ellerine varıp; vatanını, sevdiklerini göremeden seni tekrar kaybetmeyelim baba diye yalvararak, öptü. İhtiyar, kafasını kaldırdı, göğsünü kabarttı, daha bir gençleşmiş gibiydi.

Bayrağı işaret ederek…

Var-ıp > zarf fiil

Gör-e-meden> zarf fiil

Yalvar-arak> zarf fiil