10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 76)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 76. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Aldı Bezirgan:

Gelişim sorarsan Oğuz ilinden

Alurum satarım dünya malından

Beyim ne bileyim senin hâlinden

Deyver beyim deyver kimin oğlusun

Aldı Bey Böyrek:

Deyvermeğe döymez bu dertli yürek

Ah inen vah inen ölsem mi gerek

Babam padişahtu ten de Bey Böyrek

Bunu da böylece bilün efendim hey

Bezirgan bunu böyle deyince Bey Böyrek kendi kendine, “Bari -demiş- Bengi-boz ile Ak Kavak

Kızı’nı da sorayım; onları da bilir, ne âlemdedir.

Yukarıda bir halk hikâyesinden alınan bölüm halk hikâyesinin hangi özelliğine örnek gösterilebilir?

Halk hikayeleri nazım ve nesir karışık olur. Bu bölüm de oradan alınmıştır.

  1. Aşağıda verilen aşk mesnevilerinin isimlerini doğru şekilde eleştiriniz.

Kerem ile Aslı

Ferhat ile  Şirin

Elif ile Mahmut

Emrah ileSelvihan

Arzu ile Kanber

  1. Hazret-i Ali ejderhanın mağarasına gelip görür ki mağaranın içinde ejderin yavrusu var. Mağaraya girmeyip dışarıda kaya üzerinde iki rekât hacet namazı kılarak dua eder. Duadan sonra Allah’ın emriyle mağaranın kapısının kapandığı hâlâ anılan kayalarda açık seçik görülür.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İsim-fiil

B) Sıfat-fiil

C) Zarf-fiil

D) İsim tamlaması

E) Birleşik fiil