10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 77)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 77. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Aşağıdaki şiirden hareketle mesnevi türüne ait özellikleri tespit ediniz.

Bir eşek var idi zâif ü nizâr

Yük elinde katı şikeste vü zâr

 

Gâh odunda vü gâh suda idi

Dün ü gün kahr ile kısuda idi

 

Ol kadar çeker idi yükler ağır

Ki teninde tü komamışdı yağır

 

Nice tü kalmamışdı et ü deri

Yükler altında kana batdı der

 

Eydür idi gören bu sûretlu

Tan degül mi yürür sünük çatlu

 

Dudağı sarkmış u düşmiş enek

Yorılur arkasına konsa sinek

 

Toğranur idi arpa arpa teni

Gözi görince bir avuç samanı

 

Kargalar dirneği kulağında

Sinegün seyri gözi yağında

  • Beyitlerle yazılır.
  • Her beyit kendi arasında kafiyelidir.Kafiye örgüsü aa,bb,cc,dd…
  • Olay örgüsü anlatır.
  • Aruzla yazılmıştır. Aruzun kısa kalıbı ile yazılır.
  • Arapça-Farsça kelime ve tamlamalar kullanılmıştır.
  1. ………………….. insanların sıradan olaylar çevresindeki hayatlarından kesitler olarak sunulmuş anlatımlardır. Küçük, önemsiz, derinliksiz görülen hayatların önemli ayrıntıları, derin açıklamalardır. Sami Paşazade Sezai, ilk örnek olma özelliği kazanan bu hikâyelerde kendi kaygıları, kendi özlemleri, kendi problemleri içinde yaşayan küçük insanları, başkalarına küçük ama kendilerince büyük dünyalarında yakalamayı başarmıştır. Onların hülyaları, özlemleri, sevgileri büyüktür. İnsana dikkatli bir bakış vardır.

Bu parçada anlatılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Letaif-i Rivayat

B) Küçük Şeyler

C) Kıssadan Hisse

D) Semaver

E) Mendil Altında

8. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden değildir?

A) Aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konular işlenir.

B) Ortaya çıktıkları dönemin sosyal, siyasal ve kültürel özelliklerini yansıtır.

C) Olaylar, halkın anlayacağı sade bir dille anlatılır.

D) Âşıklar, olayları saz çalarak ve taklitler yaparak anlatırlar.

E) Kişiler ve olaylar gerçek dışıdır, olağanüstülükler oldukça fazladır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin hikâyelerinin özelliklerinden değildir?

A) Durum hikâyesi niteliği taşır.

B) Dili sade, anlatımı akıcıdır.

C) Millî bilinci uyandırmaya yöneliktir.

D) Konularını çoğunlukla gerçek yaşamdan almıştır.

E) Realizm etkisinde yazılmıştır.