10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 84)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 84. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

  1. Okuduğunuz şiirin biçim özelliklerini aşağıdaki tabloya yazınız.

Nazım Birimi

Dörtlük

Vezin

7’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.

  1. Okuduğunuz sagunun teması nedir?

Ölüm

  1. Şairin felekten bu denli şikâyet etmesinin nedeni nedir? Açıklayınız.

Felek(baht) iyi insanları bir şekilde dünyadan alması ve dünyada kötülerin mutlu bir şekilde yaşaması ve yaptıklarının yanında kâr kalması şikayet konusudur.

  1. Şiirde insanların üzüntüleri nasıl tasvir edilmiştir?

Kaygı ve kederlerinden dolayı zayıfladıkları, bet ve benzilerinin solduklarını,yüzlerinin safran gibi olduklarından bahsetmektedirler.

  1. Alp Er Tunga’nın özelliklerini okuduğunuz şiirden yola çıkarak tespit ediniz.

Yiğit ve erdemli. İyi insan ve güçsüzlere daima yardım eden, kötülük yapanlara da durduracak ve onlara cezasını verebilecek güce ve cesarete sahip biri.

  1. Alp Er Tunga sagusunun sorularla başlamasının anlatıma etkisini değerlendiriniz.

Var olan ve herkesçe  bilinen bir durumun sorular sorularak anlatılması metne etkileyicilik katar. Bunu hayatımızın her anlanında yaparız. Mesela daha önce söylediğimiz ve kimseyi ikna edemediğimiz bir durum ortaya çıkınca “Ben demedim mi?” ifadesini kullanırız. Bu da anlatımı güçlü kılar.

  1. Okuduğunuz şiirde şairin seslendiği kitle kimdir?

Şairi okuyucuya (genele) seslenmektedir.