10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 85)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 85. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Geçiş dönemi eserlerinde İslami ögelerin ve anlatımların ağır basmasının nedeni ne olabilir? Tartışınız.

Kültürel ve dini değişimler toplumlarda hemen olmaz. Bu durumlarda geçiş aşamaları olur. Bir konumdan diğer konuma geçerken arada her ikisinin de olduğu yani eski kültür ve dinin ögeleri ile yeni kültür ve dinin ögeleri beraber iç içe olur. Türk edebiyatında geçiş döneminde eski Türk geleneği ile İslamiyet geleneği  beraber kullanılmıştır.

  1. İslamiyet’in Türk edebiyatına getirdiği yenilikler nelerdir? Açıklayınız.
  • Aruz ölçüsü kullanılmaya başlanmıştır.
  • Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
  • Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmaya başlanmıştır.
  • En önemlisi de din ögeler ( Allah, rab, peygamber…) kullanılmaya başlanmıştır.